Pääkirjoitus | Aina voi vaikuttaa

Käytiin vaalit ja uusi valtuusto aloitti maanantaina 9. päivä elokuuta uuden kauden. Demokratia toimii ja kansalaiset pääsivät vaikuttamaan, mutta vaikuttaa voi muutenkin kuin äänestämällä tai saamalla paikan kunnanvaltuuston.

Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus tehdä kuntalaisaloitteita jo vuodesta 1977 alkaen. Aloiteoikeus on kirjattu kuntalakiin ja se on voimassa kaikissa Suomen kunnissa.

Kuntalaisen aloiteoikeus tarjoaa käytännössä myös yksittäisille kuntalaisille mahdollisuuden saattaa tärkeinä pitämiään asioita suoraan päätöksenteon piiriin.

Helpoiten aloitteen tekeminen onnistuu 2013 avatussa verkkopalvelussa kuntalaisaloite.fi

Uuden, toukokuussa 2021 tulleen lakimuutoksen jälkeen aloiteoikeutta laajennettiin siten, että aloiteoikeus on myös kunnassa kiinteää omaisuutta omistavilla tai hallitsevilla.

Parasta kuntalaisaloitteissa on se, että jokainen kuntalaisaloite käsitellään. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Aloitteen käsittelee useimmiten kunnanhallitus, lautakunta tai jokin muu kunnan viranomainen.

Mäntsälässäkin on saatu paljon hyvää aikaan kuntalaisaloitteilla. Juuri viime viikolla uutisoitiin, kuinka lasten toiveesta ja aloitteesta kirjattu kuntalaisaloite uuden leikkialueen raivaamisesta eteni kunnassa niin, että toive voitiin toteuttaa.

Aiemmin keväällä lukiolaiset ehdottivat, että lukion viereen rakennetaan kaksi beachvolleykenttää. Tekninen lautakunta totesi vastauksessaan kuntalaisaloitteeseen, että liitteen mukaiset beachvolleykentät pyritään toteuttamaan ensisijaisesti vuoden 2021 aikana, kuitenkin viimeistään 2022.

Hyviä kuntalaisaloitteita, kuten edellä mainittuja yhdistää kaksi asiaa: ne ovat hyvin perusteltuja ja realistisia toteuttaa. On helpompi saada toiveitaan läpi, jos aloitetta kannattaa useampi kuntalainen, mutta sekin on tärkeää, että aloitteessa esitetylle toimelle on perusteltu tarve.

Kirjoittaja on Mäntsälän Uutisten kesätoimittaja.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut