Lukijalta: Nuoren työkokemukset kasvualustana

Mäntsälässä puhutaan usein suurien yritysten houkuttelemisesta kuntaan.

Tämä onkin tärkeää, sillä verotuloilla voimme helpottaa kunnan taloudellista tilannetta väestön vanhetessa ja sosiaali- ja terveyspalvelukulujen kasvaessa.

Nyt haluaisin kuitenkin korostaa näiden yritysten merkitystä työllistäjinä, ja erityisesti nuorten työllistäjinä.

On selvää, että töissä oppii tärkeitä työelämätaitoja, kuten vastuunkantoa, täsmällisyyttä sekä tiimityöskentelyä. Tämän lisäksi työpaikalla on iso merkitys nuoren itsetunnolle.

Jo työn saaminen itsessään parantaa itsetuntoa, sillä onnistumista on usein edeltänyt kymmenet huolellisesti valmistellut työhakemukset, joihin on saanut vastaukseksi “valitettavasti sinua ei valittu” tai pahimmillaan ei mitään.

Töissä nuori pääsee myös näkemään oman tekemisensä tulokset, ja kokemaan ylpeyttä omasta osaamisestaan ja erityisesti sen kehittymisestä.

Työ tarjoaa mahdollisuuden ei pelkästään toimeentuloon sekä sen myötä itsenäistymiseen, vaan tuo myös pysyvyyttä ja vakautta arkeen.

Kunnan kesätyöpaikat ovat myös tärkeässä roolissa, mutta voivat kuitenkin tarjota vain lyhyen harjoittelun pienelle joukolle nuoria.

Pidetään siis huolta, että Mäntsälässä on myös jatkossa yrityksiä, jotka voivat tarjota useille nuorille näitä korvaamattomia työkokemuksia.

Ohto Mäkinen opiskelija, varastotyöntekijä Mäntsälä

Kommentoi