Pääkirjoitus: Äänestäjistä puuttui puolet

Pasi Huuhtanen

Puoluekannasta riippumatta kaikki voivat voivotella kuntavaalien äänestysprosenttia Mäntsälässä. Puolet puuttui.

Äänestysinto laski koko maassa, mutta Mäntsälä kuului niiden kuntien joukkoon, joissa se laski lähelle 50 prosenttia. 24 kunnassa mentiin tämän alle, eli vieläkin kehnompia tuloksia tuli.

Mäntsälän äänestysprosentti oli 50,1. Koko maassa luku oli viisi prosenttiyksikköä parempi eli 55,1.

Mäntsälässä päästiin valtakunnan lukuun vain aktiivisimmilla kylillä. Äänestys on edelleen suositumpaa sivukylillä kuin isohkoissa keskuksissa.

Mäntsälä kuuluu kuntavaalien kriisikuntiin. Tulos kuului huonoimpaan kymmenykseen Suomen kunnista.

Mäntsälässä on pyritty viime vuosina osallistamaan tavallisia kuntalaisia eri tavoin. On aluerahaa, jonka käytöstä päättämiseen kuntalaiset voivat esittää ehdotuksiaan, on ollut kuntalaisdemokratiatapaamisia ja kuntalaistilaisuuksia pidettiin myös kunnan yleiskaavan valmisteluvaiheessa.

Kuntalaisdemokratiaan ulotetut rahamäärät olivat kuitenkin hyvin pieniä ja on ymmärrettävää että pienehkö rahasumma, josta kuntalaiset eivät loppujen lopuksi edes saaneet päättää itse, ei houkutellut aktiivisuuteen.

Kuntalaistilaisuudet taas katkaisi korona.

Vaikka kunnilta liukuu suuri määrä päätäntävaltaa maakunnille lähivuosina, niin jää kuntiin tärkeitä asioita myös päätettäväksi. Suurin sellainen on sivistyksen ja opetuksen turvaaminen.

Koulut ovat konkreettisuudessaan paljon tunteita herättäviä. Ne koskettavat erittäin suurta osaa kuntalaisista. Siitä on Mäntsälässäkin esimerkkejä aivan viime ajoilta.

Sivistys ei rajoitu vain kouluihin. Kirjastoja yritetään valtakunnallisesti kehittää kansanvallan foorumeiksi. Tässä voisi olla yksi korsi, johon Mäntsälässä kannattaa tarttua.

Kaukana ovat ne ajat, kun Sulkavan kylällä saavutettiin useissa vaaleissa 100 prosentin äänestysaktiivisuus.

Voisiko tuon aktiivisuuden saada takaisin? Kannattaa tavoitella.

Kirjoittaja on Mäntsälän Uutisten toimittaja

Kommentoi