Vaalikynä: Kuntaa ilman yrityksiä ei ole olemassa

Kaikki kunnat tarvitsevat yrityksiä. Yritykset luovat paikkakunnalle työpaikkoja ja tuottavat kunnalle verotuloja, joilla maksetaan kaikki kunnan tuottamat palvelut. Tämä koskee myös Mäntsälää.

Yritysten toimintaedellytykset pitää olla kunnossa, jotta yrityksiä yleensä perustetaan: Kun yrittäjä päättää perustaa yrityksen hän joutuu tarkkaan harkitsemaan oman liikeideansa kannattavuutta ja jatkuvuutta.

Asiakasmäärät pitää olla riittävät, jota toiminnasta saadaan toimeentulo. Usein paikkakunnan koko vaikuttaa, aloitetaanko yritystoimintaa vai ei.

Tämä on erityisen tärkeää kivijalkayrityksille. Toinen olennainen asia on, että ympäristö on kunnossa.

Mäntsälä on voimakkaasti panostanut suurten yritysten hankintaan Kapulin yritysalueelle. Tämä on erittäin hyvin hoidettu ja on saatu luotua taloudellista toimintaa ja työpaikkoja.

Tavallisten kuntalaisten kannalta on olennaisempaa, että kuntakeskukset ovat kunnossa ja sieltä on saatavilla erilaisten yritysten tarjoamia palveluita. Meidän oma Keskuskatumme ei ole paras esimerkki tästä.

On hienoa, että olemme saaneet Kapinatorin rakennettua. Mutta jotain puuttuu. Toiminta. Samaten koko Keskuskatu ja sen ympäristö pitää saada hyvään ja asialliseen kuntoon.

Jatkossa panostus pitää olla Keskuskadun ajanmukaistaminen ja sen rakentaminen meidän yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Vain näin sinne saadaan uusia yrityksiä ja toimijoita, jotka sitten luovat uusia työmahdollisuuksia ja verotuloja.

Yrittäjyys on vahvasti kasvamassa. Viime vuonna uusia yrityksiä perustettiin noin 37 000. Samanaikaisesti lähes uutta 100 000 henkilöä laskutti omista palveluista laskutuspalvelun kautta nk. kevytyrittäjänä.

Kokonaisuudessa meitä yrittäjämäisesti toimivia yrittäjiä ja kevytyrittäjiä on jo karkeasti arvioiden lähes puoli miljoonaa. Näistä noin 400 000 on yksinyrittäjiä tai laskutuspalvelun kautta toimivia.

Tämä joukko tarvitsee toimivan infran ja mahdollisuuksia toimeentulon hankkimiseksi.

Julkiset hankinnat ovat Suomessa noin 35 miljardia euroa.

Mäntsälän kunnan julkiset hankinnat ovat vuosittain 10 miljoonia euroja. Julkiset hankinnat tehdään kilpailuttamalla yrityksiä.

Valitettavan usein kilpailutus räätälöidään niin suuriksi, että paikallisilla ja pienillä yrityksillä ei ole mitään mahdollisuutta osallistua kilpailutuksiin.

Hankintalain mukaan tarjouskilpailut on ositettava siten, että myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua osatarjouksella kilpailutukseen. Näin tehdään kuitenkin harvoin.

Kilpailutukset voittavat pääsääntöisesti isot yritykset, jotka monesti ovat myös kansainvälisiä. Verotulojen kannalta tämä on huolestuttavaa, verotulot eivät jää omalle alueelle, saati sitten Suomeen.

Kunnan hankintapolitiikkaa on tarkasteltava uudestaan ja toteutettava hankintalain edellytyksiä.

Olennaista on kansallisten kynnysarvon alle jäävät hankinnat. Niitä kutsutaan pienhankinnoiksi. Pienhankintasummat ovat muutamista satasista aina 60 000 euroon asti.

Nämä hankinnat ovat meidän pienten yrittäjien kannalta äärettömän tärkeitä. Ne voivat olla yrittäjän tärkein toimeentulon lähde.

Hankinnat on tehtävä siten, että me pienet päästään edes tarjoamaan palveluita kunnalle. Me pienet yrittäjät ollaan kasvollisia toimijoita, joille laatu ja toimintavarmuus ovat ensisijaisia tekijöitä.

Kunta tarvitsee meitä yrittäjiä. Me emme halua olla pelkkiä verorahojen tuottajia vaan haluamme tehdä yhteistyötä kunnan kanssa ja edistää oman kotikuntamme menestymistä.

Eero Kokko yrittäjä, kunnanvaltuutettu, tarkastuslautakunnan pj., kuntavaaliehdokas (kok)

Kommentoi