Vaalikynä: Mihin menet, Keusote?

Keusoten toiminta Mäntsälässä on aiheuttanut kotihoidossa useiden lähihoitajien irtisanomisia vaikeuttaen entisestäänkin hoitaja- ja sijaispulaa.

Hoitajien työtaakka on vain kasvanut ja Keusote seuraa prosenteissa, kuinka hoitajat tekevät töitä, eikä mikään riitä.

Henkilökunta joutuu tekemään pitkiä päiviä, johon sinänsä ei velvoiteta, mutta tunnollisina työntekijöinä he tietävät, että se tarkoittaa lisää taakkaa muille, jos apuja ei löydy.

Kesätyöntekijöitä ei tule ja kun lomat alkavat pyörimä, yhden hoitajan ansaittu lomalle jääminen lisää jäljelle jääneiden työtä.

Keusote on lakkauttamassa yöhoidon Mäntsälän kotihoidosta 7.6 alkaen.

Järvenpään kotihoidosta yksi yökkö (yöhoitaja) ajaa Mäntsälään ja Hyrylään sekä hoitaa Järvenpään yöasiakkaat.

Mäntsälässä on ollut 13–15 yöasiakasta yössä ja nyt siitä on karsittu suurin osa pois, vain muutama jäi jäljelle.

Uusia ei noin vain voi enää yöhön ottaa.

Yksi yökkö ei voi eikä ehdi kovin montaa asiakaskäyntiä tehdä ajaessaan kolmen paikkakunnan välillä yövuoron aikana.

Omaiset ovat syystäkin todella huolissaan iäkkäistä läheisistään tämän suhteen.

Kotisairaala on ainakin vielä toiminnassa, samoin kuin kaksi (akuutti)osastoa terveyskeskuksessa.

Kotiutustiimit Keusotella vastaanottavat uusia asukkaita hoidon arvioinnin kautta ja päättävät mihin tiimeihin asiakkaat sitten siirtyvät.

Kotiutustiimit ajetaan alas ainakin kesän ajaksi, joka on tuonut ymmärrettävästi työntekijöille huolia irtisanomisista, jos palvelua ei palautetakaan lomien jälkeen, mikä osaltaan lisäisi työtehtäviä ja paineita entisestään.

Järvenpään kotihoidosta on irtisanoutunut kaksi esimiestä kahden viikon välein, joten ongelmat eivät ainakaan helpotu.

Huolena myös kotona asuvat ikäihmiset, jotka tarvitsevat jatkossa enemmän hoivaa. Heillekin pitäisi löytyä paikka, jossa sitä tarjotaan.

Pariskunnat, jotka asuvat yhdessä ja toiselle tulee lisähoivan tarve, jatkossa joutunevat eroon toisistaan, kun kotiin ei saa enää riittävästi apuja.

On esitetty, että Mäntsälän ja/tai Tuusulan terveyskeskuksen vuodeosastoa oltaisiin lopettamassa sekä paikkamääriä vähintäänkin vähentämässä, kun henkilökuntaa em. syistä ei saada tarpeeksi suuren vaihtuvuuden takia.

Osastoilla on jouduttu tekemään sulkuja henkilökuntavajauksen vuoksi. Lopettamisuhka on koko ajan painamassa henkilökunnan taustalla ja hoitajat hakeutuvat luotettavimmille työnantajille jossa voivat keskittyä siihen mitä he haluavat tehdä eli hoitaa potilasta rauhassa ja arvokkaasti ja jossa heitä arvostetaan ja jopa palkkaus saattaa olla parempi.

Keusotella on tavoitteena karsia kovalla kädellä ikäihmisten ympärivuorokautisten hoivan paikkoja.

Ikäihmisten päivätoimintaa on lakkautettu ja tilalle tuotu digitaalisia palveluja, joita osa ikäihmisistä eikä vammaisista pysty hyödyntämään millään lailla.

Sosiaaliset kontaktit jotka ovat piristäneet ja olleet tärkeitä on otettu pois (jo ennen koronaa on tehty päätökset eikä niitä palauteta). Kaikki tehdään ”palvelurakenteen keventäminen”-nimikkeen alla.

Upeasti toiminutta kotisairaalapalvelua uhkaa myös ”alueellistaminen”, jossa tarjotaan kotiin hoitopalvelua yötä päivää esim. antibioottitiputusten, saattohoidossa olevien potilaiden ym. luona, ettei heidän tarvitse lähteä terveyskeskukseen eikä toisaalta vuodeosastollekaan, jonne hoitava lääkäri voinnin huonontuessa saa siirtää potilaan nopeastikin.

Alueellistamisen myötä kotisairaalan kotikäyntejä joudutaan tekemään ja apuja antamaan ulkopuolelle Mäntsälän ja etenkin öisin pienellä porukalla työssä, jossa voi nopeastikin tilanteet muuttua hengenvaaralliseksi.

Henkilökunta joutuu ottamaan valtavan vastuun, mutta kuka vastaa oikeasti, jos ja kun auttamatta näitä tilanteita tulee esiin?

Lisähenkilökuntaa ei tietenkään saada tilannetta helpottamaan eikä uutta potilasta/asiakasta saa olla ottamatta, vaikka ei mahtuisikaan mihinkään väliin.

Apua toki kysytään muualta, mutta sitä ei aina ole saatavilla. Ylitöitä ei saa tehdä mutta niitä tulee, ruokatauot jäävät pitämättä.

On korostettu, että koronalla ei ole näiden asioiden kanssa mitään tekemistä, vaan henkilökunta-ongelma näyttäytyy kautta koko linjan.

Joukkoirtisanoutumisia on ollut lääkäreissä, sairaanhoitajissa ja muussa henkilöstössä, pahin oli kun 16 puheterapeuttia irtisanoutui ja jäljelle jäi 6-7, joten puheterapia-ajat ovat mitä suurimmissa määrin Keusoten alueella jäissä.

Nämä ovat tiedossa olevia asioita, mitä vielä on suunnitteilla tai tulossa?

Keusote käyttää kovia keinoja välittämättä ja arvostamatta tärkeimmästä resurssista ja voimavarasta eli henkilöstöstään.

Hoitajat uupuvat ja väsyvät työssään ja tekevät sen minkä enää voivat eli äänestävät jaloillaan, vaihtavat työpaikkansa jossa henkilöstöä arvostetaan ja saa jopa parempaa palkkaa.

Keusotelta tulee koko ajan uusia pilotteja eri nimikkeiden alla jolloin henkilöstö joutuu istumaan teams-kokouksissa ym. jotka ovat pakollisia eikä näille ajoille saa antaa asiakkaille aikoja.

Pilotit syövät aikaa turhautuneelta henkilökunnalta kun potilaat jäävät hoitamatta tai ainakin hoito siirtyy.

Keusotella on tällä hetkellä korkeapalkkaisia johtotason työntekijöitä, esimiehiä ja suunnittelijoita 168 henkilöä ja lisää haetaan koko ajan joten pilotteja syntyy koko ajan lisää. Näilläkin rahoilla olisi paljon hyvää saatu aikaiseksi käytännön hoitotyössä.

Arvostan valtavasti näitä hoitajia ja heidän työtään, kun jaksavat paineista huolimatta hoitaa potilaita parhaansa mukaan paineista huolimatta!

Osa vaihtaa kokonaan alaa. Onko ihme, että Keusote jätetään?

Tarja Vierikko kuntavaaliehdokas (sd.) Mäntsälä

Kommentoi