Vaalikynä | Ruuhkamaksut puhuttaa

Ruuhkamaksut puhuttaa pääkaupunkiseudun kehyskuntien asukkaita, myös meillä Mäntsälässä. Asialla on merkitystä etenkin pääkaupunkiseudulla työssä käyville.

Mäntsälä on yksi pääkaupunkiseudun 14 kehyskunnasta ja monet keskustelut on viime vuosien aikana käyty asiasta näiden kuntien kesken.

Vuosi sitten 2.6. hyväksyttiin näiden kuntien, valtion ja HSL.n kesken MAL-sopimus, mikä sisältää yhteiset tavoitteet maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta tuleville vuosille.

Eniten keskustelua herätti sopimuksen kirjaus, missä mainitaan, että valtio aloittaa ruuhkamaksujen mahdollistamista koskevan säädösvalmistelun yhteistyössä kuntien ja HSL:n kesken.

Mahdollisesta ruuhkamaksujen käyttöönotosta tehdään päätös erikseen. Kuuma-kunnat, Mäntsälä mukaan lukien, on omissa lausunnoissaan järjestelmällisesti vastustanut ruuhkamaksujen ja tietullien käyttöönottoa.

Kuuma-kunnat tilasi ulkopuolisen asiantuntijan (Sitowise) raportin ruuhkamaksujen vaikutuksista alueelleen.

Pääkaupunkiseudulla työssäkäynnin yleisyys omalla autolla on ainut toimiva vaihtoehto, kun joukkoliikenne ei anna riittäviä mahdollisuuksia työmatkoihin esimerkiksi Mäntsälässä.

Raportissa oli myös laskettu, kuinka paljon esimerkiksi 10 minuutin ajansäästö päivässä kompensoi 3,30 euron päivittäistä ruuhkamaksua. Syntyykö todellista ajansäästöä, on arvoitus.

Lopputulemana raportissa kerrotaan, että ruuhkamaksuista hyötyvät hyvätuloiset, henkilöautolla liikkuvat, taksit ja muut ammattiautoilijat, joille ruuhkien väheneminen ja sujuvamman liikenteen aikaansaama hyöty on suurempi kuin ruuhkamaksujen kustannus.

Ruuhkamaksuista kärsivät pienituloiset työntekijät, joilla henkilöauto on ainoa mahdollisuus työmatkaliikkumiseen joukkoliikenteen puuttuessa sijainnista johtuen.

Kärsijöitä ovat myös kotipalvelu-, siivous-, kiinteistö-, korjaus- ja huoltopalveluita myyvät yritykset, jotka voivat joutua päivittäin useastikin ylittämään maksuvyöhykkeitä.

Myös alueellinen epätasapaino on suurena vaarana näissä ruuhkamaksuissa maksujen kohdistuessa niiden alueiden asukkaille, joissa ei ole toimivaa joukkoliikennettä .

On esitetty, että ruuhkamaksuilla kehitettäisiin joukkoliikennettä. Herää epäily, että ruuhkamaksuista muodostuu veroluonteinen maksu eivätkä hyödyt kohdistu sinne, missä henkilöauto on ainut vaihtoehto liikkumiseen.

Mielestäni parasta ruuhkien välttämistä pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä on panostaminen toimiviin joukkoliikenneratkaisuihin.

Oikoradalle toinen junavuoro ainakin aamu- ja iltapäivän tunteihin, liityntäpysäköinti ja joukkoliikenteen vaihtopaikka moottoritieltä rautatieasemalle.

Myös etätyön mahdollistavat ratkaisut helpottavat työmatkaliikennettä. Etätyön osalta kunnalla olisi hyvä paikka profiloitua.

On syytä etsiä korvaavia vaihtoehtoja ruuhkamaksuille.

Liikenneruuhkat eivät ketään palvele eivätkä ne lisää esimerkiksi Mäntsälän vetovoimaa asuinpaikkaa valitseville.

Tapio Havula kunnanhallituksen puheenjohtaja, Helsingin seudun yhteistyövaltuuskunnan ja Kuuma-johtokunnan jäsen, kuntavaaliehdokas (kesk.) Mäntsälä

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut