Vastaus Erkki Laukkaselle ja Päivi Koskelle: Lähes puolet vaalikoneeseen vastanneista lentokentän kannalla

Pasi Huuhtanen

Vaaliehdokkaiden Erkki Laukkanen ja Päivi Koski (vas) Vaalikynä -kirjoitus

"Mikä on ehdokkaiden joukossa lentokentän todellinen kannatus?" perustuu osittain vääriin tietoihin. Kirjoituksessa viitattiin Mäntsälän Uutisten juttuun 11.5., jossa käsiteltiin ehdokkaiden kantoja Mäntsälän Uutisten vaalikoneessa esitettyyn väittämään ”Mäntsälän lentokenttähanke on toteutettava”.

Vaalikynä-kirjoituksen mukaan jutussa olisi kerrottu, että 13 vaalikoneen kysymykseen vastanneista 38 ehdokkaasta olisi rakentamisen kannalla. Oikea luku on 17, mikä tulee myös Mäntsälän Uutisten jutussa selväksi.

Jutuntekohetkellä kysymykseen vastanneista 45 prosenttia oli lentokentän rakentamisen kannalla. 39 prosenttia oli sitä vastaan ja loput eivät osanneet sanoa.

Tätä kirjoitettaessa maanantaina iltapäivällä kysymykseen vastanneita valtuustoehdokkaita on 93. Heistä 45 on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Tämä tarkoittaa, että 48 prosenttia kysymykseen vastanneista 93 ehdokkaasta kannattaa kentän rakentamista.

Rakentamista vastustavia (eri mieltä tai täysin eri mieltä) oli 29 vastaajaa eli 31 prosenttia vastanneista.

Kommentoi