Vaalikynä: Uimahalli ja laadukkaat palvelut ovat tärkeitä kuntalaisille

Päätöksenteko on yhteispeliä, jota toteutamme kuntalaisten toiveita kunnioittaen. Uimahallin puute leimaa kuntaa negatiivisesti ja asia on noussut myös esille kuntalaisten vastauksissa sekä kuntalaisaloitteissa.

Mäntsälän uimahallihankkeella on ollut pitkä tie, siksi ymmärrän täydestä sydämestäni ihmisten turhautumisen – ja voin rehellisesti sanoa, että olen monesti itsekin asian hitauteen turhautunut.

Hanke tarvitsee toteutuakseen taakseen vahvan poliittisen tahtotilan ja enemmistön valtuutetuista – kuntavaalit ovat siten ratkaisevassa asemassa.

Olen tehnyt töitä uimahallin eteen vuodesta 2012 ja seison asian takana edelleen. Lupasimme yksityisellä Uimahalli Mäntsälään -työryhmällämme että ”sitkeitä aiotaan olla” ja niin on myös oltu.

Uimahallihanke tarvitsee puolustajia myös seuraavalla valtuustokaudella, jotta se pysyy investointiohjelmassa. Toivottavasti emme halua olla enää ”Suomen suurin kuiva kunta”.

Uimahallin suunnitteluraha on vuodella 2026 – toivottavasti taloutemme elpyy siten, että halli voitaisiin rakentaa jopa aiemminkin tai viimeistään nyt linjatussa aikataulussa.

Aikataulua on mahdollista päivittää vuosittain. Uimahalli on investointiohjelmaan kirjattu ja paikka on päätetty. Parhaillaan on menossa kaavoitus sekä hankesuunnitelman viimeistely – hyvä niin.

Hanke täytyy valmistella huolella. Hyvällä suunnittelulla saamme aikaan kokonaisuuden, joka palvelee kaikkia käyttäjiä vauvasta vaariin. Uimahallissa tulisi olla monipuolinen toteutus sisältäen myös ylimääräisiä tiloja, joita voitaisiin vuokrata yrittäjille.

Vetovoimaisempi toteutus lisää kävijämäärää ja siten parantaa kannattavuutta. On tärkeää hyödyntää myös uusia energiatehokkaita ratkaisuja ylläpitokustannusten minimoimiseksi sekä huomioida esteettömyys ja erityisryhmät hallin suunnittelussa.

Perusteluja hankkeelle löytyy monia. Uimahalli on tärkeä kuntalaisten viihtyisyydelle ja terveyden edistämiselle. Uinti sopii lajina ikäihmisille sekä vesikuntoutukseen.

Uimahalli on myös sosiaalisesti tärkeä sekä edullinen harrastusmuoto perheille. Uimahallin tulon myötä kuntalaisten ostosrahat jäisivät paremmin oman kunnan yrittäjille.

Hankkeella olisi siten iso vaikutus myös kunnan elinvoimaisuuteen ja paikallisten toimijoiden pärjäämiseen.

Tutkitusti uimataito on huonompi alueilla, joissa ei ole uimahallia. Henkilökohtainen mottoni ”yksikään ei huku” liittyy siihen, että uimataito on tärkeä kansalaistaito.

Olenkin tehnyt aiemmin valtuustoaloitteen uimataidon opetuksen kehittämisestä, jonka jälkeen kunnassa on alettu mittaamaan koululaisten uimataitotasoa. Olisi tärkeä voida edelleen kehittää myös koulujemme uimaopetusta tulevina vuosina.

Uimahalli on tärkeä kunnan vetovoiman ja pitovoiman takia. Pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin muuttoa tähyävät pitävät uimahallia itsestään selvänä ja hämmästyvät sekä pettyvät huomatessaan uimahallin puuttuvan. Häviämme muille kehyskunnille asuinpaikan valinnassa, mikäli emme täydennä palvelujamme.

Olen vuosien mittaan saanut perehtyä ja osallistua moniin asioihin. Päätöksenteossa ei kukaan voi toimia vain yhden asian ajajana. Päätöksenteossa saa ja joutuu myös ottamaan kantaa monenlaisiin asioihin.

Olen toiminut edellisellä kaudella sivistyslautakunnassa ja tällä kaudella sekä kunnanhallituksessa että Keusoten valtuutettuna.

Välitän, keskustelen, kysyn ja kyseenalaistan – osallistumalla aktiivisesti voi vaikuttaa asioiden valmisteluun.

Haluan pitää huolta Mäntsälän palveluista niin perheille, nuorille kuin ikäihmisillekin ja puolustaa laadukkaita lähipalveluita. Peruspalvelut ja pienet arkiset asiat ovat niitä, joista hyvinvointimme koostuu.

On tärkeää käydä aktiivista vuoropuhelua sekä kuntalaisten että virkamiesten ja myös toisten päättäjien kanssa läpi puoluerajojen.

Tätä keskustelua olen avoimesti käynyt ja tulen käymään jatkossakin, sillä yhteispelillä ja yhteen hiileen puhaltamisella saamme parempia päätöksiä aikaan.

Päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja kuntalaisten osallisuutta tulisi parantaa. Kannustaisin myös nuoria entistä rohkeammin osallistumaan ja käyttämään äänioikeuttaan. Vaikuttakaamme demokratian toteutumiseen jokainen omalta osaltamme.

Lupaan olla kuntalaisten tavoitettavissa koko vaalikauden. Ota yhteyttä tai tule nykäisemään hihasta.

Tavoitteeni on olla omalta osaltani rakentamassa Mäntsälästä hyvää paikkaa meille kaikille ja läheisillemme elää, olla ja yrittää myös tulevaisuudessa.

Hyvää vaalikevättä kaikille – äänestämällä voimme vaikuttaa siihen, millaiseksi kuntamme ja palvelumme muodostuvat, pidetään huolta toisistamme!

Heli Hallikainen kunnanhallituksen 1. varapj., kunnan ja Keusoten valtuutettu, ehdolla kunta-vaaleissa (sd.), Mäntsä

Kommentoi