Lukijalta: Ikäihmisten hyvinvointi rakentuu kotikunnan arjessa

Mäntsälän ikäihmisten neuvoston jäsen Mirkku Koskenkanto. koskenkanto

Kuntavaalien alla on hyvä muistaa, että valtaosa kunnassa päätettävistä asioista koskee myös ikäihmisiä.

Mäntsälän seniorit toteavat, että Mäntsälän kunta voi päätöksillään merkittävästi edistää ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Seniorit muistuttavat, että ikäihmiset ovat myös merkittävä voimavara mm. vapaaehtoistoiminnassa ja järjestötyössä.

Turvalliseen ja merkitykselliseen elämään kuuluvat sosiaaliset suhteet ja harrastusmahdollisuudet.

Liikunta, kulttuuri ja muut harrastukset edistävät ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Maksuttomat ja senioreille sopivilla laitteilla varustetut liikuntakuntapaikat lisäävät omatoimisuutta ja kotona asumista.

Mäntsälän ikäihmisten neuvoston jäsen Mirkku Koskenkanto toteaa, että jokaisen ikäihmisen tulee voida luottaa siihen, että hän saa kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut lähipalveluina, oikea-aikaisesti ja korkealaatuisina.

Kotihoitoon on varmistettava riittävästi osaavaa henkilöstöä ja heille tarpeeksi aikaa hoidettavan kohtaamiseen.

Lisäksi omaishoitoon on budjetoitava riittävät määrärahat ja omaishoitajille taattava heille kuuluvat tukipalvelut.

Digitaaliset palvelut lisääntyvät kaikkialla. Digiosaamisen lisäämiseen myös eläkeläisjärjestöt osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan.

Koulutusta on tarjottava jatkuvasti. Osa nykyisistä ikäihmisistä ei kuitenkaan osaa tai voi käyttää niitä.

Kaikkien toimijoiden, erityisesti kunnan, tulee huolehtia palveluiden tarjoamisesta myös tälle ryhmälle.

Toiminta eläkeläisyhdistyksissä tuo ikäihmisten arkeen merkityksellisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä.

Seniorit painottavat, että kunta voi ratkaisevasti vaikuttaa asiaan järjestämällä yhdistyksille tapaamis- ja harrastustiloja sekä rahoitusta toiminnan pyörittämiseen.

Ikäihmisten neuvosto on tärkeä kanava ikäihmisten ja päätöksentekijöiden välillä.

Tämän vuoksi neuvostolle tulee aloiteoikeuden lisäksi myöntää läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston ja tärkeimpien lautakuntien kokouksiin.

Tämän lisäksi Mäntsälän seniorit toteavat, että ikäihmisten neuvoston tulee jatkossakin toimia itsenäisenä kuntalain mukaisena vaikuttamiselimenä ja sen jäsenet tulee valita pääosin eläkeläisyhdistysten edustajista.

Mäntsälän seniorit

Kommentoi