Pääkirjoitus: Järjestöt ovat voimavara

Vammais-, ja vanhusneuvostoista säädetään kuntalain 27. ja 28. pykälässä. Neuvostoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, jotka koskettavat kyseistä ryhmää.

Laki tuli voimaan vuonna 2015 ja oli taas yksi lisä toimiin, joita kunnat ovat velvoitettuja tekemään.

Velvoittavuus kuvaakin hyvin sitä, kuinka kunnan hallintojohtaja Esa Siikaluoma halusi neuvostojen olevan muutakin kuin vain ”virkamiesvetoista” toimintaa, jossa kokoukset pidetään lainmukaisesti ajallaan. Neuvostot eivät aja niiden alkuperäistä tarkoitusta, ellei niille anneta tarpeeksi mahdollisuuksia ottaa kantaa kunnan asioihin.

Hyvinvointilautakunnan lausunnossa vaikuttamistoimielimistä kerrotaan, että ikäihmisten- ja vammaisneuvoston toimintaa haluttaisiin viedä enemmän kansalaislähtöisemmäksi, eli kunta voisi tukea järjestöjä niin, että puheenjohtajalla tai nimetyllä valmistelijalla olisi aikaa ja mahdollisuutta käyttää resurssia neuvoston toimintaan sekä edunvalvontaan alueella maakuntajärjestössä.

Neuvostoissa on jo nyt paljon jäseniä järjestöpuolelta, mutta on vain hyvä asia, jos näiden ääntä halutaan tuoda vielä enemmän esille, sillä järjestöillä on yksittäisiä kansalaisia parempi näkemys oman viiteryhmänsä vaatimuksista.

Siikaluomalla oli vielä toisena huolena se, että nyt korona-aikana järjestötoiminta on ollut hiipumaan päin. Mäntsälässäkin on aiemmin ollut hyvin aktiivista järjestötoimintaa ja kunta haluaa olla mukana tukemassa toiminnan jatkumista.

Suomi onkin järjestöjen ja yhdistysten maa. Kansalaisyhteiskunta.fi-sivusto on listannut sivuilleen 1374 eri järjestöä yli 18 eri toimialalta aina eläkeläis- ja veteraanijärjestöistä poliittisiin yhdistyksiin. Joukossa on myös suurempia valtakunnallisia järjestöjä, mutta jokaisen järjestön kivijalka on jäsenet.

Aktiiviset kansalaisjärjestöt takaavat sen, että lähes asiaan kuin asiaan on olemassa yksi alaan perehtynyt järjestö, joka ainakin yrittää pitää jäseniensä puolia.

Jesse Helminen,

Kirjoittaja on Mäntsälän Uutisten avustaja.

Kommentoi