Lasse Herralan kolumni: Mittarit auttavat johtamisessa

Mäntsälä saa lähikuukausina uuden kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakunnat. Myös uusi sivistysjohtaja ja talousjohtaja astuvat remmiin.

Kunnan johtaminen on vaativa tehtävä: johdettavia on noin 800. Huomioon pitää ottaa myös luottamushenkilöitten mielipiteet. Haitaksi ei olisi, vaikka kunnanjohtaja tulisi tutuksi meille palkanmaksajille, kuntalaisille.

Kunnanjohtajan työn päälinjat määritetään johtajasopimuksessa. Kokonaisuuden kannalta palkalla ei liene kovin suurta merkitystä, vaikka se kiinnostaa.

Pääpaino on, mitä saadaan aikaan. Entistä tärkeämmäksi nousee, miten onnistumista mitataan. Yleistyksistä on päästävä oikeisiin mittareihin.

Painopistealueitten määrittäminen ja niissä onnistumisen mittaaminen helpottavat sekä kunnanjohtajan että luottamushenkilöiden asemaa.

Kun kyseessä on kunnan näkyvin virka, paineet ovat monitahoiset. Ristiriitatilanteessa tulee kyetä osoittamaan, miten on onnistuttu vai onko ristiriita vain erilaisten huhujen värittämä.

Luottamushenkilöt voivat painopisteillä ja niihin kohdistuvilla mittareilla ohjata johdon toimintaa parhaaksi näkemäänsä suuntaan. Painopisteiden toteuttamisvaade sitoo myös luottamushenkilöitä.

Jos toteutukseen ei ohjata riittäviä voimavaroja, kannattaa kurkistaa peiliin. Mittaamisen tavoite ei voi olla ahdistuksen, vaan selkiyttämisen lisääminen.

Johtajasopimus on julkinen asiakirja, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt. Sen toteutumista on Mäntsälässä seurattu vuosittaisissa kehittämiskeskusteluissa. Mittarit ja tulokset eivät ole julkisia.

Nykyisessä Esko Kairesalon sopimuksessa on viisi pääkohtaa ja 14 alakohtaa.

Käyttötalousmenojen kasvun hillitseminen on helppo mitata kuten työpaikkamäärän nostaminenkin.

Jos tavoitteeksi asetetaan Mäntsälän vetovoiman lisääminen, se vaatiikin jo useampaa mittaria.

Mäntsälällä on nyt etsikkoaika. Koronan vuoksi maaseutumaisten kuntien vetovoima on lisääntynyt. Siihen pitää nyt iskeä uuden kunnanjohdon voimin. Kuinka Mäntsälä näkyy mediassa, millaisia toimia tehdään näkyvyyden lisäämiseksi? Markkinointiakin kyetään mittaamaan.

Ensimmäisenä vuonna yksi mittari voisi olla, kuinka monta kuntalaista johtaja on tavannut. Se kasvaisi satoa myöhemmille vuosille somehyökkäilyn varalta.

Kirjoittaja on opetusneuvos.

Kommentoi