Vaalikynä: Yrittäjyys on hyvinvoinnin kivijalka

Riihenmäen koululla on pitkät perinteet yrittäjyyskasvatuksessa. Kuva yrittäjä Jaajo Linnonmaan vierailulta koulusta. arkisto

Erään nuoren yläasteikäisen pohdintoja koulun ja työn välisestä suhteesta:

”Opintojen vielä ollessa käynnissä tulisi luoda väylä yrityksen ja opiskelupaikkojen välille niin, että käytännön harjoittelupaikat turvataan ja luodaan mahdollisuus esim. oppisopimuksella jatkaa yrityksen palveluksessa koulun loputtua”.

”Yrittäjille info oman kunnan opiskelijoista hyvissä ajoin, jotta työharjoittelupaikka turvattaisiin omassa kunnassa. Esimerkkinä voisi kokeilla vaikka jonkinlaista rekisteriä, josta selviää missä opiskelee yms. tiedot. Koulujen ja yrittäjien tulisi kantaa tulevista veronmaksajista yhteisvastuuta, jotta työpaikka ammattiopintojen jälkeen olisi mahdollista”.

Aivan upeata pohdintaa nuorelta tulevan työelämän taitajalta.

Kunnissa, kuten meilläkin, puhutaan mm. työpaikkaomavaraisuudesta mittarina omaan kuntaan työllistymisestä. Tässä on totisen pohdinnan paikka, koska pendelöinti muualle on mittavaa.

Miten hyvin koulutus ja yrityselämä sitten toisistaan tietävät ja kohtaavat? Mahdollisimman varhainen yhteistyö poikii mahdollisuuden niin että myöhemmin hyöty on molemminpuolinen.

Ammatillisten opintojensa kunnan ulkopuolella suorittava nuori muistaa varmaan hyvän kokemuksen oman kunnan yrittäjistä ja aktivoituu hakemaan omaan kuntaamme töihin opintojensa päätyttyä.

Edellä tuota ”nuorta pohtijaa” ja muita yrittäjyydestä kiinnostuvia nuoria voi kyllä kannustaa sillä, että kunnassamme on Riihenmäen yläasteella on yrittäjyysluokka, mikä on tehnyt erittäin merkittävää yhteistyötä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Tukena myös oman kunnan yrityskeskus MYK aktiivisena toimijana ja yritysten tuntijana.

Yrittäjyysluokka on ollut erittäin suosittu ja sillä on positiivista tartuntapintaa muillekin opiskelijoille, joille työelämän tietoisuus hahmottuu ja auttaa tulevissa ammatin valinnoissakin. Tänä vuonna 2021 aloittaa jo yritysluokan 13. toimintavuosi.

Vain rehellisen työnteon kautta yrittämällä turvataan hyvä työllisyys ja veropohja sekä sitä kautta rahoitus kuntalaisten tarvitsemille hyvinvointipalveluille.

Se on kestoresepti hyvinvointipalveluillemme tulevassakin elämässä! Se on myös parasta veto- ja pitovoimaa kunnallemme.

Kunnilla on vastuu päättäjiensä kautta hyvinvointipalveluiden saatavuudesta ja laadusta.

Palveluiden järjestäjinä, toimijoina voivat kuitenkin olla yritykset, yhdistykset ja omaisetkin.

Tulevaisuuden taitajien puolesta

Antton Hägglund kunnan- ja Keusote-valtuutettu (kesk.), hyvinvointilautakunnan pj. Mäntsälä

Kommentoi