Vaalikynä: Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluun

Koulukiusaaminen on vakava ilmiö. Kiusaamisen sijasta on joskus asianmukaisempaa puhua koulussa tapahtuvasta väkivallasta ja häirinnästä.

Pidän hyvin tärkeänä koulukiusaamisen vastaisen toiminnan yhdenmukaistamista Mäntsälän kouluissa. Hyvät käytännöt tulee jalkauttaa kaikkiin kouluihin.

Tästä on tehty tällä valtuustokaudella aloite, jota olin kannattamassa.

Koulun tulee olla paikka, jossa jokainen oppilas voi kokea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.

Osa kiusaamisesta tapahtuu koulupäivän jälkeen erilaisissa viestisovelluksissa.

Lapsia ja nuoria tulee opastaa siitä, mitä voi tehdä, jos havaitsee kiusaamista verkossa tai jos joutuu itse kiusatuksi. Vastuu kiusaamiseen puuttumisesta on ensisijaisesti aikuisilla ja ammattilaisilla.

On myös tärkeää, että kouluissa tytöt ja pojat saavat tukea sukupuoli-identiteetilleen.

Silloin kun poikia tai tyttöjä ei ahdeta yhteen muottiin, ja oppilaita kohdataan yksilöllisesti, ollaan mahdollistamassa sukupuoliystävällistä kulttuuria.

Silloin jokainen voi kukoistaa omana itsenään. Ei ole siis tarvetta päivittää sukupuolten määrää, se ei ole muuttunut kahdesta, suuntaan tai toiseen.

Mäntsälässä koulukuljetuksiin laitetaan paljon euroja, ja se on perusteltua.

Kuntamme on pinta-alaltaan laaja, ja oppilailla on oikeus päästä turvallisesti omaan opinahjoonsa, asuinpaikasta riippumatta.

Pidetään huolta lapsista ja nuorista, sekä toinen toisistamme.

Susanna Koivula nuorisotyönohjaaja, kunnanvaltuutettu (kd.) Mäntsälä

Kommentoi