Vaalikynä: Turvallinen koulutie kuuluu kaikille

Suomessa jokaisen kunnan tulisi olla lapsiystävällinen kunta. Tämä tarkoittaa konkreettisia tekoja perheiden hyvän ja sujuvan arjen mahdollistamiseksi, mikä samalla tukisi kunnan elinvoimaisuutta ja tulevaisuudennäkymiä.

Voittajia olisivat perheet, kunnat ja koko suomalainen hyvinvointiyhteiskunta.

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus turvalliseen koulutiehen. Olipa kyse sitten riittävästä määrästä turvallisia kävelyteitä tai näkyvyyden ja ajonopeuksien osalta turvallisista tienylityspaikoista. Mikäli koulumatka, tai osa koulumatkasta todetaan kuitenkin vaaralliseksi, kunta on velvollinen järjestämään maksuttoman koulukuljetuksen.

Vaan mitä tehdään yhteishuoltajuustilanteissa, joissa lapsen vanhemmat asuvat eri osoitteissa ja lapsi asuu heidän luonaan vuoroviikoin.

Tällä hetkellä kunta järjestää kuljetuksen vain yhdestä asuinosoitteesta, joka on oppilaan kohdalla merkitty väestörekisteriin.

Tänä päivänä perheiden erilaiset tilanteet ja asuinjärjestelyt ovat yleisiä ja mielestäni olisi täysin kohtuullista, että lapsiperheiden palvelut huomioisivat nykyistä joustavammin tämän kaltaisia tilanteita.

Joissain tilanteissa tämänkaltaiset joustamattomat järjestelmät voivat johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin perheiden arjessa ja siitä syystä meidän tulisi pitää huolta, että yhteiskuntamme mukautuu parhaan mukaan muuttuviin tarpeisiin.

Vai onko sinusta oikein, että lapsella on oikeus turvalliseen koulutiehen vain toiselta vanhemmalta tullessaan?

Pihla Keto-Huovinen kansanedustaja (kok.)

Kommentoi