Lukijalta: Lentokenttähaave

Yrittäjä Janne Kuulasvuo pyrkii rakentamaan omaa lentokenttää Hirvihaaran ja Ohkolan kylien rajan tuntumaan, niin kutsutun Hankotien varteen.

”Mäntsälästä lähdet lentoon!”-mainoskyltin osoittamasta maa-alastaan hän teetätytti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Keväällä 2019 järjestettiin Hirvihaaran kartanossa tilaisuus, jossa meidän kaikkien asiasta kiinnostuneiden oli mahdollisuus tutustua tuohon kyseiseen selostukseen.

Tilaisuuden kai toivottiin hälventävän epäluuloa hanketta kohtaan, mutta toisin taisi käydä, sillä nyt tammikuussa lähti useampikin valitus kohti Vaasan hallinto-oikeutta.

Kiitos Mäntsälän Uutisten osaaville toimittajille siitä, että meidän tätä tämänkertaista lentokenttähanketta pohtivien kuntalaisten on ollut mahdollista saada ajanmukaista tietoa ja näin muodoin ottaa kantaa.

Ei kahta ilman kolmatta, sanotaan. Nimittäin jo useita vuosia sitten, ei nyt ihan tämän tontin kohdalla, mutta aivan rajanaapurissa valtatien toisella puolella oli kuvitteellinen kiitotien paikka yleisilmailukoneita varten.

Eikä vain kerran näiden viimeisten 20 vuoden aikana, vaan peräti kahdesti.

Molemmilla kerroilla oli kyse samasta valtiollisesta hankkeesta ja tarkoituksena oli uuden kentän rakentaminen joidenkin kymmenien kilometrien päähän Helsingistä eli ns. Malmin korvaaja.

Mäntsälän Hirvihaara oli yksi niistä 51 vaihtoehdosta, jonne kenttä katsantokannasta riippuen saataisiin tai jouduttaisiin ottamaan.

Pohdinnoissa oli myös, että historiallisestikin arvokas Malmin lentokenttä saisi jäädä omille sijoilleen.

Erinäisten vaiheiden jälkeen Liikenne- ja viestintäministeriössä tultiin sille kannalle, että ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ei ole Hirvihaarassa, vaihtoehdossa nro 31, syytä tehdä.

Ministeriössä kirjattiin vuonna 2008 peruste päivitykseen (Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot, julkaisuja 16/2011 ): ”Kiitotiesuunta erittäin kriittinen Hki-Vantaan sivukiitotien ja paralleelikiitoteiden muodostamalla välialueella. Vaihtoehto 49 korvaa. (Vaikutustarkastelut maakuntakaavan valmistelussa; ei otettu maakuntakaavaan.) ”

Tämän lehden Lukijalta-palstalla oli 27.1. Emilia Kankaanpään, Liisa Tammisen ja Erkki Laukkasen yhdessä laatima kirjoitus.

Tuntui todella hyvälle havaita, että kotikuntamme valtuustoon on pyrkimässä henkilöitä, jotka ovat perustaneet mielipiteensä faktoihin eivätkä kuulopuheisiin.

Heidän laillaan myös minä toivon: ”...että kevään kuntavaalissa ehdolle asettuvat perehtyisivät asiakirjoihin ja ottaisivat kantaa oman ymmärryksensä pohjalta.”

Itse en kannata lentokentän tulemista Hirvihaaran kylään tälläkään kertaa.

Regina Mäkelä Mäntsälän kirkonkylä

Kommentoi