Lukijalta: Rajat ja niiden paikka

Mäntsälän Vasemmiston valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että opetustoimessa käsitellään nyt lehtiotsikoihin (MU 30.12.) noussut häirintäepäily pohjamutia myöten ja että kunnassa päivitetään ja otetaan aktiiviseen opetuskäyttöön jokin tarjolla olevista seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä oppaista ja ohjeista, joita on maahamme luotu.

Jokaisen nuoren tulee saada tietää itsemääräämisoikeudestaan ja koskemattomuudestaan.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Seksuaalinen häirintä rikkoo tätä perusoikeutta ja voi aiheuttaa monia kielteisiä seurauksia erityisesti lasten ja nuorten kehitykselle.

Seksuaalista häirintää tulee ehkäistä tietoa lisäämällä ja esiin tuleviin häirintätapauksiin tulee aina puuttua.

Opiskelijoilla ja koululaisilla on aina oikeus turvalliseen kasvu- ja opiskeluympäristöön. Turvallisuus koostuu psyykkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä tekijöistä.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus taata turvallinen opiskeluympäristö. Vaikka lainvelvoite ei koskekaan vapaa-aikaa, on opettajien aina epäilyistä ilmoitettava, vaikka häirintä tapahtuisi matkalla.

Nyt Mäntsälässä on epäily opettajan oppilaaseen kohdistamasta seksuaalissävytteisestä häirinnästä jopa yöaikaan. Tämä asia on käsiteltävä perusteellisesti ja kaikkia osapuolia huolellisesti kuullen.

Seksuaalinen häirintä on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää. Seksuaalinen häirintä loukkaa tässä tapauksessa opiskelurauhaa sekä yksilönvapautta ja itsemääräämisoikeutta. Seksuaalirikosten rangaistuksista säädetään rikoslaissa, joten siihen tai työnantajan toimenpiteisiin emme voi ottaa kantaa, mutta suuri on hämmennyksemme, jos asia painetaan villaisella.

Yhdenvertaisuuslaissa määritellään, että henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos sen välityksellä luodaan ihmistä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Näin on nuori koululainen tovereineen tapahtuneen kokenut eikä sitä tunnetta voi kukaan kiistää.

Käsittelyprosessi vaatii sen kaikilta osapuolilta huolellisuutta, kuuntelemisen taitoa, voimia ja rehellisyyttä. Kenenkään yksityisyydensuojaa loukkaamatta.

Kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointi on meidän jokaisen asia.

Siksi tässä pitää olla periksiantamaton ja sanoa ehdoton ei häirinnälle.

Auli Herttuainen vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kommentoi