Lukijalta | Huomio koulutukseen!

Kun sote on parin vuoden päästä saatu toivon mukaan maaliin, kuntien lakisääteiset tehtävät muodostuvat pääasiassa kasvatus- ja opetustoimen palveluista, joihin on panostettava jo nyt.

Millaisia palveluja tarvitsemme?

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämisvelvollisuus säilyy kunnilla myös jatkossa. Mutta hallitusohjelmaan kirjattu oppivelvollisuusiän laajentaminen 18 ikävuoteen vuodesta 2021 alkaen vaatii varmasti oman kuntakohtaisen tarkastelunsa ja siihen huolella valmistumisen.

Hallitusohjelman mukaan kaikki oppivelvollisuusikäiset saavat jatkossa oikeuden suorittaa toisen asteen tutkinnon maksuttomasti. Mutta työtä pitäisi tehdä myös sen eteen, että koulutuspolku lapsesta täysi-ikäiseen olisi ehjä ja niveltyvä kokonaisuus. Eikä se kaikki varmasti tule aivan ilmaiseksi.

Voisi hyvinkin kuvitella, että näin suuresta lähiajan haasteesta keskustelu kävisi vilkkaana myös Mäntsälässä. Mutta valitettavasti näin ei ole. Kaikki huomio on, osin ihan ymmärrettävistä syistä, mennyt kunnan talouden tasapainottamishankkeen valmisteluun ja siitä päättämiseen.

Nyt onkin aika kohdistaa huomio kasvatukseen ja koulutukseen. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) mukaan vuoden 2014 opetussuunnitelmauudistus on lisännyt vuorovaikutteista oppimista sekä vahvistanut lasten ja oppilaiden aktiivista toimijuutta esi- ja perusasteella.

Mutta aivan ongelmatonta kehitys ei ole ollut. Perusopetuksen päättävän ikäluokan osaaminen on edelleen heikentynyt erityisesti matematiikassa ja luonnontieteissä. Lukuharrastus ja lukemiseen käytetty aika on vähentynyt selvästi ja tasa-arvo koulutuksessa on heikentynyt.

On selvää, että tällaiset ongelmat eivät korjaannu itsestään.

Suunnan kääntämiseen tarvitaan uusia linjauksia. Mitä erityisesti Mäntsälässä pitäisi tehdä, on kunnanvaltuuston omasta neuvokkuudesta ja tahdosta riippuva asia. Tuntuisi luontevalta aloittaa kuntastrategian päivityksestä, ja edetä sitten yksityiskohtiin.

Varhaiskasvatusta pitäisi voida kohdentaa sitä enimmin tarvitseville, alakoulujen oppimisympäristöjä olisi kehitettävä, yläkoulusta toiselle asteelle siirtymistä pitäisi sujuvoittaa, ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä tulisi vähentää ja arvosanoja lukiossa parantaa.

Helpommin sanottu kuin tehty.

Mutta kun valtuusto kykeni päättämään talouden tasapainottamisohjelmasta, kykenee se varmasti päättämään myös kasvatus- ja koulutusjärjestelmänsä kehittämisestä.

Emilia Kankaanpää varavaltuutettu (vas.) Erkki Laukkanen kunnanvaltuutettu (vas.) Mäntsälä

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut