Lukijalta: Julkinen palaute ja kysymykset sivistystoimen johdolle

Meillä vanhemmilla on huoli. Aluksi huoli liittyi opettajan toimintaan suhteessa oppilaisiinsa.

Kun olemme nyt yli vuoden ajan yrittäneet selvittää opettajan toiminnasta esiin nousseita asioita sivistystoimen johdon kanssa, huolemme on laajentunut koskemaan myös johdon kykyä ja halua selvittää ongelmia asiallisesti, pikaisesti ja objektiivisesti sekä saattaa asioita loppuun informoiden selkeästi kaikkia osapuolia.

Emme yksityisyyden turvaamiseksi mene yksityiskohtiin.

Tiivistetysti; oppilaat ovat kokeneet opettajan toiminnan osin hämmentävänä ja ahdistavana, emmekä me vanhemmatkaan ole pystyneet löytämään asioille perusteluja, saati pedagogista tarkoitusta.

Me aikuiset olemme ajatuksissamme siirtäneet tapahtunutta jopa työelämän kontekstiin, löytääksemme asioille järkevää oikeutusta.

Tulimme kuitenkin pian siihen lopputulokseen, että muualla työelämässä tällaiselle toiminnalle tehtäisiin epäsoveliaana loppu hyvin nopeasti.

Olemme kohtuuttoman pitkän ajan, yli vuoden, pyytäneet konkreettisia vastauksia ja linjauksia siihen, onko opettajan toiminta suhteessa oppilaisiinsa ollut oikein vai väärin.

Hämmentyneiden oppilaiden ja vanhempien on tiedettävä, mikä on sivistystoimen johdon mielestä opettajalta soveliasta käytöstä, mikä on väärin tai oikein ja missä hyväksyttävän toiminnan rajat kulkevat.

Tätä olemme kyselleet toistuvasti ja saaneet ”vastauksia”, joissa kommentoidaan asian vierestä, yleistäen ja selitellen, mutta yksinkertaisiin kysymyksiimme ei ole edelleenkään vastattu.

Jäljelle on jäänyt huoli, ahdistus, pettymys ja paljon tulkintaa.

Arvostamme opettajien työtä ja ammattitaitoa. Ymmärrämme ja hyväksymme opettajien persoonallisia tapoja opettaa.

Arki kouluissa on hektistä ja jokainen meistä tekee virheitä, se on osa ihmisenä olemista.

Emme kuitenkaan ymmärrä ja hyväksy prosessin kestoa ja sen epämääräistä hoitamista.

Vaikeiden ja vakavien asioiden selvittelyä täytyy osata johtaa.

Täytyy osata toimia johdonmukaisesti, asiallisesti, selkeästi, objektiivisesti, myös empaattisesti. Näin ei ole meidän tilanteessamme tapahtunut.

Opettaja ei ole omassa toiminnassaan tunnistanut muutostarpeita eikä pahoitellut toimintansa seurauksia.

Johdon toiminnan ja asian käsittelyn perusteella ei ole syntynyt luottamusta asian vakavuuden ymmärtämisestä, joten vanhempien huoli kasvaa entisestään.

Kaksi kuukautta sitten pyysimme sivistystoimen johdolta vielä konkreettista viestiä ja yhteenvetoa asiasta saadaksemme asiaan selkeän päätöksen sekä vastaukset esittämiimme kysymyksiin. Meille ei ole vastattu mitään.

Eikö kunnassa ole olemassa selkeää linjaa opettajien ammatilliseen ja eettiseen toimintaan?

Kuinka monessa muussa tilanteessa vaikeat ja epämiellyttävät asiat jätetään ratkaisematta?

Kuinka monessa muussa asiassa käytetään väsytystaktiikkaa, jolla pyritään hiljentämään lapsen ja vanhemman ääni sekä oikeudet?

Edelleen vastausta odottavat kymmenen huolestunutta huoltajaa

Kommentoi