Kivestä ja sen kääntäjistä

Erkki Laukkanen

Mäntsälän Uutisissa 30.9. julkaistiin perussuomalaisten ja Mäntsälän puolesta -ryhmiin kuuluvien valtuutettujen kirjoitus tiedosta ja sen merkityksessä kunnallisessa päätöksenteossa.

Kommentoin seuraavassa kirjoitusta ja sen allekirjoittajien käyttäytymistä valtuustossa 14.9.

Kirjoittajien mielestä kunnan virkamiehet ovat salanneet päättäjiltä tietoa, jonka joku ”kansalainen” on saanut pyytämällä jostakin.

Kirjoittajat eivät kerro, kuka on saanut, mistä on saanut ja millaista tietoa on saanut. Siitä huolimatta he toistavat – valtuustossa kuudesti –väitettä pimitetystä tiedosta.

Seuraavaksi he antavat ymmärtää, että kotouttamisen todelliset kustannukset ovat jotakin ihan muuta kuin mitä valtuustolle 14.9. kerrottiin.

Näin tehdessään he eivät kerro, mikä olisi oikea luku, jonka jotkut heistä ovat Mäntsälä 2026 -hankkeen yhteydessä arvioineet ”miljooniksi”.

Tämän jälkeen he julistavat, että kunnan talouden tasapainottamisessa on käännettävä kaikki kivet.

Näin sanoessaan he antavat ymmärtää, että kotouttamisen kustannukset ovat se kivi, joka on jätetty kääntämättä, ja lupaavat pitää huolen siitä, että kääntely jatkuu vastaisuudessakin.

Lopuksi he kiittävät lehden edellisen viikon ”surkuhupaisaa” pääkirjoitusta siitä, että siinä moitittiin heidän toimintaansa valtuustossa 14.9. He tietävät myös kertoa, että sen virheen ovat ”avoimuuden” kannalla olevat kansalaiset huomanneet ja siksi tukensa kirjoittajille ja heidän toiminnalleen antaneet.

Mitä tästä pyörittelystä pitäisi sanoa?

Minusta tämä on taas yksi näyttö propagandasta kuntapolitiikan keinona. Kaikki esitetään epäselvästi syyttäen ja omaa puhtautta korostaen ilman mitään todennettavaa tietoa itse asiasta, tässä tapauksessa kotouttamisen kustannuksista.

Näin tehdessään kirjoittajat vahvistavat ideologiansa edellyttämää me vastaan ne -asetelmaa, jossa kaikki syyllisyys projisoidaan muutamaan promilleen kuntalaisista, joilla ei mitään tekemistä viimeisen vuosikymmenen aikana syntyneiden talousongelmiemme kanssa.

En kiistä sitä, etteikö tällä tavalla saisi näkyvyyttä ja kannatusta. Mutta jos kuntapoliittinen toiminta alkaa muistuttaa yksisuuntaista mielialahäiriötä, niin kuka siinä lopulta voittaa?

Kunnanvaltuutettu (vas.)

Kommentoi