Lukijalta | Tieto kuuluu kuntalaisille

Vastaus toimittaja Pasi Huuhtasen kirjoituksiin Mäntsälän Uutisissa 23.9.

Luimme hienoa kielikuvaa, että kunnanvaltuutettujen tehtäviin kuuluva toiminta on outoa näytöstä. Puheenvuorot olivat vastauksia pyytäviä, itkuisuus toimittajan värikästä kirjoitusta.

Virkamiesten tehtävä on toimittaa kunnanvaltuutetuille kaikki saatavissa oleva tieto.

Jos kuntalainen saa virkamiehiltä tiedot vuorokaudessa kysyessään, paljonko Mäntsälän kunnalla on mennyt maahanmuuttoon liittyvään kotouttamistoimintaan rahaa 2018-2019, miksi samaa tietoa ei jaeta valtuutetuille samassa muodossa?

Toimittaja kirjoitti, että kokouksessa esitettiin yksityiskohtainen selvitys kotouttamiseen liittyvistä kuluista.

Valtuustolle jaettu tiedosto ei kuitenkaan ole lähelläkään kansalaisen saamaa, alijäämää näyttävää laskelmaa.

Miltä näyttää tiedonsaanti, kun virkamiehet kirjoittavat Mäntsälän Uutisissa 2.9.2020, että koulukuljetusoppaan päivittämisestä vastaa kasvatus- ja sivistyslautakunta, mutta kyseisen lautakunnan jäsenet joutuvat MU:n mielipidepalstalla 23.9.2020 pyytämään kyseistä asiaa esityslistalle saamatta sitä kuitenkaan sinne?

Kunnan rahatilanteessa kaikki kivet on luvattu kääntää. Tämä, osaa kuntalaisia koskeva, kivi tuntuu olevan kuitenkin se kivi, jonka kääntämisestä ei saisi edes puhua.

Toimittajan kirjoituksesta saa vaikutelman, että häntä huolettaa kykymme hahmottaa isoja asioita. Kunnan rahatilanteessa mietitään muutamankin kymppitonnin säästökohteita. Isotkin säästöt koostuvat pienistäkin asioista, aivan kuten menotkin.

Toivottavasti toimittajakin on huomioinut, että pienetkin menot ovat osa isoa kokonaisuutta kunnan kokonaismenoissa poliittisesta näkemyksestä huolimatta.

Mielestämme kuntalaisten tasa-arvoista kohtelua on miettiä kaikkia mahdollisia säästökeinoja veronkorotusten sijaan.

Tulihan puheenvuoroista hyvin esille, että pakolaisetkin ovat kuntalaisia. Miksi he eivät sitten ole tasavertaisia kuntalaisia säästötoimia mietittäessä?

Mäntsälän kunnanvaltuusto on aiemmin päättänyt, että pakolaisista aiheutuvat kulut selvitetään ennen kuin uusia pakolaisia otetaan.

Jos kuluja ei pystytä selvittämään, tämä asia pitäisi tuoda uudelleen esille ja käsitellä valtuustossa perusteiden muuttuessa.

Tähän asiaan Perussuomalaiset ja MäPu haluavat vastauksen tässä kunnan rahatilanteessa, kun kaikesta muustakin joudutaan tinkimään.

Tiedot ovat kuulemma salaisia. Kuka asian on varmistanut? Tietosuoja on luotu suojaamaan henkilötietoja.

Nyt pyydettiin kokonaislukua euroina ilman henkilöihin liittyviä muita tietoja. Puhutaanhan vanhusväestön, lasten, tiettyjen sairauksien ym. kuluistakin.

Tästä syystä selitykset, ettei tietoa voi julkaista, vaikuttavat melko hatarilta tietosuojaan vedoten. Miten kunta laatii budjettia terveydenhuoltoon liittyvissä menoissa tietämättä menoja?

Edellä mainituista syistä asiasta on jätetty tietosuojavaltuutetun toimistoon virallinen kannanottopyyntö. Puhelimessa sieltä kerrottiin, että könttäsumma ei riko kenenkään yksityisyyttä ja estettä kulujen julkaisemiselle ei pitäisi olla.

Kunnan viranhaltijoilta ja tietosuojavaltuutetun toimistolta saaduissa tiedoissa on ristiriita. Asiaan otetaan kantaa myöhemmin saatavassa selvityksessä.

Tietosuojaan vedotaan hyvin herkästi silloin, kun tietoja ei haluta julkisiksi ja tiedon salaaminen palvelee jonkun ryhmän tai ideologian etuja.

Asian poissulkemiseksi haluammekin, että kaikki se tieto mikä ei kuulu salattavaksi, näkyy kuntalaisille.

Tämä tahtotila ei ole huono asia, vaan kuntalaisten etu ja oikeus. Mäntsälän Perussuomalaiset ja MäPu haluavat asioiden käsittelyyn avoimuutta silloin, kun sille ei ole laillista estettä.

Joskus asiat valtuustossa aiheuttavat pitempääkin keskustelua.

Toivottavasti kaikki puheenvuorot saadaan jatkossakin esittää asiasta riippumatta, koska toimittajan surkuhupaisuudeksi toteama pitkittyminen kuitenkin sallii demokratian toteutumisen ainakin keskusteluissa.

Kiitämme toimittajaa asian esille ottamisesta sekä pääkirjoituksessaan että uutisessa.

Ne ovat poikineet lukemattoman määrän yhteydenottoja kuntalaisilta ja olemme saaneet tunnustusta siitä, että olemme oikealla asialla. Tästä on hyvä jatkaa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut