Koulukuljetusoppaan päivittämistä tarvitaan

Mea Hannila-Niemelä

Mäkinen ja Siikaluoma vastaavat (MU 2.9.) Soile Anttilan (MU 22.8.) esittämiin kysymyksiin koulukuljetusohjeen ja yhdenvertaisuuslain noudattamisesta.

He toteavat, että mahdollisista koulukuljetusoppaan päivityksistä vastaa kasvatus- ja sivistyslautakunta.

On tärkeä nostaa esille se, että oppaan päivittämistä ja sen laittamista lautakunnan esityslistalle on toistuvasti pyydetty ja vaadittu.

Koulukuljetusten toimimattomuudesta käydään vanhempien kesken jatkuvasti keskustelua ja luottamushenkilöitä lähestytään.

Opas ei ole kaikin puolin toimiva, esimerkiksi omavastuu kävelymatkat ovat pitkiä koontipaikalle ja lapsen pysäkki saattaa olla eri aamuin ja illoin.

Koulukuljetus ja sen toimivuus on tärkeä osa perheiden turvallista ja sujuvaa arkea.

Esitämme ja vaadimme julkisesti nyt, että koulukuljetusoppaan päivittäminen laitetaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslistalle, jotta pääsemme lautakunnan kesken käymään virallisesti keskustelua oppaasta ja sen kehittämiskohdista.

Kommentoi