Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kiinteistövinkki | Taloyhtiöille velvoitteita sähköajoneuvojen latauspistevalmiuksiin

Paljon keskustelua herättäneen sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latauspistevalmiuksia koskevan lain on tarkoitus astua voimaan hetkenä minä hyvänsä. Mistä asiassa on taloyhtiöiden näkökulmasta tosiasiassa kyse?

Hallitus on antanut esityksensä laiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä pannakseen kansallisesti täytäntöön EU:n muutetun rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin.

Direktiivin mukaan latausvalmiuden rakentaminen merkittävien korjaushankkeiden yhteydessä koskee yli kymmenen autopaikan asuintaloja.

Suomen hallitus on esittänyt direktiivin edellyttämään perustasoon huomattavia tiukennuksia.

Esityksen mukaan taloyhtiöllä olisi velvollisuus toteuttaa sähköajoneuvojen latauspistevalmius niin, että myöhemmässä vaiheessa olisi mahdollista asentaa latauspiste jokaiseen pysäköintipaikkaan seuraavien edellytysten täyttyessä: asuinrakennuksessa on enemmän kuin neljä autopaikkaa ja asuinrakennuksessa toteutetaan laajamittainen korjaushanke.

Asian ymmärtämiseksi on määritelmiä tarkasteltava tarkemmin.

Ensinnäkin latauspistevalmiudella tarkoitetaan esityksen mukaan putkituksia tai muita johtoteitä, joihin voidaan myöhemmin asentaa tarvittava kaapelointi sähköajoneuvojen latauspisteitä varten, tai kaapelointia latauspisteitä varten.

Putkitus mahdollistaisi latauspisteiden asentamisen myöhemmin ilman merkittäviä maanrakennustöitä tai rakenteisiin puuttumista.

Laajamittaisella korjauksella puolestaan viitataan esityksen mukaan korjaukseen, jossa rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten jälleenrakentamiskustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien.

Todettakoon, että laajamittaisen korjauksen määritelmä on vaikeaselkoinen ja käytännön esimerkkejä määritelmän sisällöstä ei esityksessä juurikaan ole.

Tarkastelun kohteena tulisi luonnollisesti olla, voidaanko vaaditut putkitukset asentaa teknistaloudellisesti järkevällä tavalla arvioinnin kohteena olevan korjaushankkeen yhteydessä.

Velvoitteen noudattamista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen luvanvaraisten hankkeiden valvonnan yhteydessä. Lain on ehdotettu tulevan voimaan mahdollisimman pian.

Säännöstä sovelletaan kuitenkin vasta rakennushankkeeseen, jota koskeva rakennuslupahakemus tulee vireille 11.3.2021 tai sen jälkeen.

Kiinteistöliitto Uusimaa on kritisoinut Suomen hallituksen ratkaisua asettaa taloyhtiöille direktiiviä tiukempia velvoitteita.

Kirjoittaja on Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen palvelukeskuksen Kiinteistöliitto Uusimaan lakimies.