Lukijalta | Kiertokapulan jätemaksut eriarvoistavat asiakkaita

Kiertokapula on perustettu neljän kunnan toimesta 1994. Tällöin osakkeiden määräksi on perustettu 100 osaketta, jotka on jaettu perustavien kuntien kesken erillisellä sopimuksella ja osakepääomaksi asetettiin 80 000 markkaa.

Nyt kuntia on 14 ja jokainen on yhtiön osakas osakkeidensa määrällä. Kiertokapula on osakeyhtiö, jota sitoo osakeyhtiölaki, näin ollen yhtiön toiminnasta on joiltakin osin vaikeahkoa saada yksityiskohtaisia tietoja.

Jätehuoltolaki on varsin suoraviivainen. Siinä sanotaan, että kunnan on huolehdittava jäteasiat joko itse tai sopimansa muun tahon kanssa.

Nämä 14 kuntaa ovat Kiertokapulan omistajia ja näin ollen Kiertokapula hoitaa käytännön työt. Jokainen kunta määrittää jätemaksut omissa päättävissä elimissään, mutta tässä vaiheessa mukaan tulee Kolmenkierto-niminen yhtiö, joka ilmeisesti kilpailuttaa keräyksen ja toimii Kiertokapulan esimiehenä.

Kolmenkierto on yhtä kuin Hämeenlinnan jätehuoltolautakunta, vahvistettuna jäsenkuntien edustajilla. Kolmenkierto lähettää kunnille esityksen maksujen suuruudesta, ja ne automaattisesti tunnutaan kunnissa hyväksyttävän.

Mutta miten on mahdollista, että kunnissa on erisuuruiset maksut, kun osakeyhtiölaki sanoo ensimmäisen luvun 7. pykälässä, että kaikki osakkeet ovat samanarvoisia ja niillä saatavat palvelut on kaikille samanlaiset.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi kahden henkilön perhe tuottaa jätettä kahden viikon jaksossa noin 15 kiloa, kuitenkin maksu menee litraperusteisena.

Miksi jätettä ei kerätä kiloperusteisena, koska se on nykytekniikalla mahdollista? Tällöin on kerättävä noin 60-70 taloutta, että jätettä tulee tuhat kiloa.

Kiertokapula veloittaa tästä jätemäärästä noin 350-400 euroa. Kun jäte on kerätty ja se viedään esimerkiksi polttolaitokselle, niin se muuttuukin kiloperusteiseksi ja ns. porttimaksu jätetonnia kohden on noin 30-50 euroa tonni. Tällä erotuksella yhtiö kattaa toimintaansa.

Kiloperusteinen jätemaksu innostaisi entistä parempaan jätteen lajitteluun ja kierrätykseen, koska tällöin tiedän mistä maksan, eikä tule turhia heitellyksi jäteastiaan.

Nyt julkisuudessa on näkynyt uusi jätteen perusmaksu, joka mielestäni on vähintäänkin perusteluiltaan huonosti toteutettu. Se lisää erilaisten asumismuotojen eriarvoisuutta maksuissa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut