Pihla Keto-Huovisen kolumni | Laadukas opetus on jokaisen lapsen oikeus

Mäntsälän kunnan hyvinvointiraportista 2019 on nähtävissä kaksi hyvin huolestuttavaa asiaa; kiusaaminen sekä oppimisvaikeudet.

On surullista, että Kiva koulu -ohjelmasta huolimatta kiusaamista esiintyy Mäntsälän kouluissa edelleen runsaasti.

Itse asiassa THL:n tekemän kouluterveyskyselyn mukaan kiusaaminen on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2017. Perinteisen (syrjiminen, fyysinen/henkinen) kiusaamisen lisa↔ksi, kiusaamista tapahtuu yha↔ enenevässä määrin sosiaalisessa mediassa.

Koulukiusaaminen täyttää usein rikoksen tunnusmerkistön, pahoinpitelystä lähtien. Kiusaamisesta ei kuitenkaan usein tehdä rikosilmoitusta, vaikka pitäisi. Vastuu tässä asiassa on meillä jokaisella.

Toinen raportista ilmenevä erittäin huolestuttava tieto on lisääntyneet oppimisvaikeudet.

Tämä on lasten ja nuorten tulevaisuutta ajatellen tieto, johon kunnassa on puututtava välittömästi, jos haluamme estää nuorten syrjäytymistä.

Perustaidoissa – lukeminen ja kirjoittaminen – olevat puutteet vaikuttavat lasten ja nuorten jatko-opintoihin ja heidän koko tulevaisuuteensa.

Kunnan tulevassa hyvinvointisuunnitelmassa tulee ehdottomasti olla tavoitteena perustaitojen vahvistaminen, resurssien lisääminen sekä kohdennetut toimet tukeen ja oppimiseen.

Ongelmaan tulee puuttua heti, koska oppimisen perusta luodaan jo varhaislapsuudessa.

Pisa-tutkimuksen mukaan, jo ennen koronaepidemiaa, on ollut nähtävissä erot maaseudun ja kaupunkien lasten luku- ja kirjoitustaidossa ja ikävä kyllä maaseudun osalta negatiiviseen suuntaan.

Oma mielipiteeni on, että kyläkoulujen monien hyvien puolien vastapainona on pienet opettajaresurssit ja yhdistelmäluokat, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti oppimistuloksiin.

Syyslukukauden alkaessa Mäntsälässä on kaavailtu yhdistelmäluokkia, joissa on muun muassa esikoululaiset ja kolmasluokkalaiset samalla luokalla. Toisten pitäisi oppia leikkien avulla ja toisten jo oikeasti opiskella.

En näe tällaisia luokkayhdistelmiä mistään muusta kuin taloudellisista syistä tarkoituksenmukaisina, ne eivät ole ainakaan lasten edun mukaisia.

Lasten tulevaisuudesta ei voi säästää, siksi perusopetuksen resurssien turvaaminen on välttämätöntä.

Lapset tarvitsevat ennen kaikkea laadukasta perusopetusta, turvallisen oppimisympäristön ja tukea koulupolulleen.

Kirjoittaja on mäntsäläläinen kansanedustaja (kok.).

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut