Uimahallia ei voi sulkea ulkopaikkakuntalaisilta

Mäntsäläläisten uimisesta Järvenpään uimahallissa on käyty alkuvuoden aikana keskustelua. Tällä hetkellä halli on koronan takia suljettuna. ARKISTO/Anton Soinne

Lauri Lappalainen

Asun Mäntsälässä ja käyn ”loisimassa” Järvenpään uimahallissa, kuten Ilona Käppi asian ilmaisee (MU 4.3.).

Martti Heikkinen vastasi (MU 18.3.) kirjoitukseen asiallisesti viitaten muun muassa kustannustaakan jakoon, hallin kulujahan katetaan verovaroin.

Haluaisin tässä kiinnittää huomiota kirjoituksen ongelmallisuuteen sosiaalipsykologisesta näkökulmasta.

Käpin kirjoitus ilmentää oivallisesti sitä, kuinka ihmisillä on tapana suosia omia sisäryhmiään ulkoryhmien kustannuksella.

Ryhmiin liitetään moraalisia määrittelyjä, kun oman ryhmän jäsenet nähdään rehellisempinä, rauhallisempina, luotettavimpina ja ystävällisempinä kuin ”muut”.

Ulkopaikkakuntalaisina mäntsäläläiset ovatkin Käpin mukaan ”loisia”, kun taas järvenpääläiset esitellään ”rehellisinä veronmaksajina”.

Usein sisäryhmäläisyyden kriteerit ovat näkyviä, kuten sukupuoli, ihonväri tai kansallisuus, mutta erotteluperusteeksi kelpaa oikeastaan mikä tahansa asia, tässä tapauksessa asuinkunta.

Tämäkin kirjoitus alkoi viittauksella asuinpaikkakuntaan. Olisin myös voinut ilmaista asian kirjoittamalla, että: ”Olen mäntsäläläinen ja…”

Käppikin luultavasti mieltää järvenpääläisyyden osaksi omaa identiteettiään. Tämä on meille ihmisille tyypillistä, me määrittelemme itsemme sosiaalisten ryhmäidentiteettien avulla.

Ja kun ihminen sulautuu osaksi ryhmäänsä, oman ryhmän pitäminen hyvänä tarkoittaa sitä, että ihminen pitää hyvänä myös itseään.

Oman ryhmän suosimisen kääntöpuolena on ulkoryhmää kohtaan tunnettu halveksunta, jopa viha.

Ihmisillä on taipumus tähän erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa he kokevat olevansa uhattuina.

Käppiä ilmiselvästi häiritsi, että uimahallissa oli ”bussilasteittain mäntsäläläisiä”, jotka ”veivät” häneltä tilaa.

Kunnalliset uimahallit ovat julkishyödykkeitä sairaalahoidon tapaan. Niitä ei voi sulkea ulkopaikkakuntalaisilta.

Uudenmaan rajojen sulkeuduttua kuultiin kommentteja, joiden mukaan tehosairaanhoidon resurssit pitäisi varata ensisijaisesti oman maakunnan asukkaille. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa luvatta liikkuvilla uusmaalaisilla ei näiden näkemysten mukaan pitäisi olla niihin samaa oikeutta kuin alueen omilla asukkailla.

Sekä järvenpääläiset että mäntsäläläiset voinevat uusmaalaisina olla samaa mieltä siitä, että ajatus on absurdi.

Mäntsälä

Kommentoi