Lukijalta: Oppilaaksioton päivittämistä tarvitaan Mäntsälässä edelleen

Mea Hannila-Niemelä

Oppilaaksioton kriteerit ovat olleet lehden palstoilla nyt viimeisinä viikkoina esillä. Näkökulmansa ovat nostaneet pettyneet perheet, toimittaja pääkirjoituksessaan ja kasvatus- ja sivistyspalvelut vastauksessaan.

Oppilaaksiotto on ollut yksi asia, joista ainakin allekirjoittaneita lautakunnan jäseninä on paljon lähestytty.

19.2.2019 kokouksessaan kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti otto-oikeusasioissa, että oppilaaksiottoprosessi päivitetään seuraavalle oppilaaksiottokaudelle.

Tässä yhteydessä keskusteltiin myös sisarusperiaatteen huomioimisesta. Toimintakaudella 2019 kriteereitä ei lautakunnan käsittelyyn tuotu.

Toissijaisen haun kriteereiden päivittäminen tuotiin kasvatus- ja sivistyslautakunnalle 14.1.2020 ja päivitys tehtiin tällöin tämän kokonaisuuden osalta.

11.2.2020 lautakunnan kokouksessa jatkettiin oppilaaksiottoon liittyvää keskustelua.

Tällöin esillä oli muun muassa uudet oppilaaksiottoalueet, joihin sivistysjohtaja oli tehnyt 22.1.2020 päätöksen, jonka mukaan alueita olisi enää kaksi; Etelä-Mäntsälä ja muu Mäntsälä.

Lautakunnassa nousi esitys otto-oikeuden käyttämisestä perusopetuksen oppilaaksiottoalueista. Huolena muun muassa lähikouluperiaatteen soveltaminen.

Otto-oikeuden käyttäminen oppilaaksiottoalueisiin liittyvissä päätöksissä oli tapahtunut lautakunnassa myös kahdesti aiemmin aikaisempina vuosina.

Esitys ei saanut tällä kertaa riittävää kannatusta ja pohjaesitys hyväksyttiin sellaisenaan.

Samassa 11.2.2020 lautakunnan kokouksessa annettiin vielä ponsiesitys siitä, että oppilaaksioton perusteet tuodaan lautakunnan käsittelyyn.

14.4.2020 lautakunnan kokouksessa jatkettiin jälleen keskustelua oppilaaksiotosta ja kriteereistä.

Tässä kokouksessa kirjattiin pöytäkirjamerkintä valmistelussa oleviin asioihin, että oppilaaksioton perusteet päivitetään syksyllä 2020.

Sisarusperuste, lähikouluperiaate ja turvalliset luokkakoot ovat allekirjoittaneiden mielestä ensiarvoisen tärkeitä kriteereitä oppilaaksiottoa toteutettaessa ja sitä uudelleen päivitettäessä.

Perheillä täytyy olla luottamus siihen, että esimerkiksi pienet sisarukset pääsevät samaan kouluun ja että lähikoulu on lähtökohtaisesti kotia lähinnä oleva koulu.

Hienoa, että tulevien ensi syksyn koulutulokkaiden oppilaaksiottoon löytyi myönteinen ja järkevä ratkaisu!

On kuitenkin todettava, että prosessi oppilaaksioton kriteereiden päivittämiseksi on ollut varsin pitkä.

Kasvatus- ja sivistyspalvelut mainitsee 29.4.2020 kirjoituksessaan, että kasvatus- ja sivistyslautakunta on päättänyt olemassa olevista oppilaaksioton kriteereistä. Totta! Lautakunnan jäsenet ovat myös toistuvasti halunneet edistää kriteereiden päivittämistä, koska ovat havainneet niissä epäkohtia.

Allekirjoittaneet toivovat, että kriteerit saadaan viimeistään nyt lautakunnan päätöksen mukaisesti uudelleen päätettäväksi.

Kommentoi