Lukijalta: Kun perävalot häviävät, jatkavat helikopterit pörräämistä

Elise Järvinen29vaikutusalueella

Eläköityvän kuntakehitysjohtajan suitsutus (Mäntsälän Uutiset 22.4.) oli varmaan osin aiheellista ja aikaansaavasta miehestä tuli kuva lukijalle. Pirkanmaalle maatalous- ja metsätöihin lähtevää johtajaa eivät helikopterit yöllä herätä ainakaan montaa kertaa.

Kerrostaloissa on varmasti monia hyvinkin tyytyväisiä asujia, maalta ikänsä ja palveluiden häviämisen vuoksi muuttaneita. Ja onhan ne kerrostalot komean näköisiä, tulee tästäkin entisestä maatalouspitäjästä oikein kaupunkimainen kuva.

Terveydenhuollolle on tarvetta, enää ei tule liikutuksi pihapiirissä, postilaatikolla saati muuta hyötyliikuntaa pienissä asunnoissa harrastettua.

Mistä juomavesi Mäntsälän keskustaan tulee?

Kunnalla on useampi vedenottamo ja tiettävästi vedenottamoihin juomavesi otetaan pohjavesistä.

Suomessa kaikki juomavedet otetaan pohjavesistä, jotkut vielä lähdekaivoistakin, joka sekin on pohjavettämme.

Suomalainen pohjavesi on toistaiseksi niin hyvälaatuista (Talvivaaran laajoja saastuneita alueita lukuun ottamatta), että sitä on alettu rahdata jo ulkomaille tankkerilasteittain.

Sälinkäällä, Kilpijärven rannassa ilmeisesti on lähin vedenottamo Gles Oy:n työmaalta katsottuna. Hankealuetta ympäröivissä viidessä kylässä on kuitenkin satoja ihmisiä lähde- ja rengaskaivojen varassa.

Näin kehitys kehittyy ja tuo mukanaan muitakin jätteitä, muun muassa betonimassat, hiekoitushiekat ja yhdyskuntajätteen polttokuonat.

Nopea teollistuminen on aiheuttanut laajamittaisen ongelman homehtuvien betonitalojenkin osalta.

Betonielementtien massoihin käytetään monenlaisia kemikaaleja, jopa 15 kg kemikaalia per 1000 litraa valmisbetonimassaa (VTT ja Aalto-yliopiston selvitykset ja tutkimukset).

Nämä kemikaalit muodostavat keskenään sidoksia, joiden yhteisvaikutuksista ei tiedetä paljoa, eikä niitä tunneta vielä riittävästi.

Niitä ei myöskään pystytä vielä tunnistamaan tai puhdistamaan vedenottamoilla, joten niitä juodaan kymmeniä vuosia sen jälkeen, kun ne ovat pohjavesiin valuneet.

Osasta tunnistettuja yhdisteitä ovat muun muassa bisfenoli A, joka on EU:ssa luokiteltu ympäristömyrkyksi sen syöpää aiheuttavien ominaisuuksiensa ansiosta.

Euroopassa monissa maissa näitä tutkitaankin kiivaasti, mutta tulokset tulevat jälkijunassa. Sen jälkeen niiden puhdistamiseen juomavedestä tulee löytää ratkaisuja. Tässä riittää insinööreille työsarkaa.

Pajupeltoa, lentopaikkaa, täysmittaista lentokenttää tai kaatopaikkaa varten on Keski-Uudenmaan parhaat mustikkamaastot hävitetty.

Satoja vuosia vanhat männiköt ikiaikaisen Mustametsän ja Natura 2000 -metsäalueen välissä on hävitetty 50 hehtaaria puhdasta luontoa.

Alueen keskellä ollut soinen kosteikko on jo rakennettu täyttämällä se moreenilla ilman minkäänlaista pohjavesisuojausta bentoniitilla tai muutoin.

Tästä on suora yhteys pohjaveteen, siis meidän kyläläisten ja kuntalaistenkin juomaveteen. Pohjavedet liikkuvat kerroksissa ja suonistoissa laajoilla alueilla ja kaikki pohjavedet ovat yhteydessä toisiinsa.

Näin ollen Sälinkään vedenottamo on lähin Mäntsälän kuntalaisten juomaveden ottamo, joka voisi olla vaarassa.

Gles Oy:n puuhaaman kohteen vaikutusalueella on useita kyliä; Myllykylä, Ohkola, Hirvihaara, Soukkio ja Sälinkää, joissa vielä asuu ihmisiä.

He ovat muuttaneet kaupunkielämään kyllästyneinä maalle, luonnon rauhaan, puhtaiden vesien ja ilmojen perässä.

Nämä nuoret ihmiset ovat rakentaneet ja muuttaneet näille kylille laadukkaan asumisen, lasten koulujen ja nuorison turvallisen kasvun kannalta tärkeiden tekijöiden perässä.

He haluavat asua täällä kymmeniä vuosia, eikä heillä ole kiirettä keskustan kerrostaloihin. Tämän ajan trendi onkin kaupungeista pois muuttaminen. Maaseututonttien kysyntä on jatkuvassa kasvussa.

Täällä asustaa myös sukutiloillaan alkuperäisasukkaita, jotka pyrkivät vaalimaan isiensä perintöä. Jokainen asukas näillä kylillä toivoo, että heidän lapsensa saavat juoda puhdasta vettä, nauttia tästä upeasta luonnosta ja rauhasta.

Nämä ihmiset maksavat veroa kuntaan ja käyttävät kunnan palveluita. Tie 25:n varrella mahdollisesti olevan tapahtumakentän asiakkaat tuskin majoittuvat Mäntsälässä,

Tapahtumajärjestäjä olisi tyhmä, jollei myisi kentällä virvokkeita, makkaroita ja hoitaisi väkimassojen ruokintaa paikan päällä. Nämä tulot siis tapahtumajärjestäjien taskuihin, ei miljoonia kunnan kassaan.

Tulipa raiviolle pajupelto tai lentokenttä, on siihen aikomuksena käyttää niin monenlaista maa-ainesta, että ollaan lähellä maankaatopaikkaa betoni- ja tiilijätteen lisäksi.

Kaatopaikat joutuvat lakisääteisesti tekemään kalliit bentoniittisuojaukset pohjavesille, mutta pelloksi maisemoituna sitä ei tarvita.

Kun betonivalimoiden kaikki muottien pesuvedet pitää ohjata umpisäiliöön ja jäteasemalle puhdistettaviksi jo vuosien ajan, niin ei se juomakelpoistakaan ole.

Vanhanajan rengaskaivon betonirengas onkin tehty ilman kemikaaleja, hidasteita, nopeuttajia, huokoisuuden säätelyä jne.

Jos betonimassa olisi vaaratonta, sillä lujitettaisiin merenrantoja pääkaupunkiseudun rakentamista varten.

Sinunkin juomavetesi on saastumisvaarassa seuraavien kymmenten vuosien kuluessa, asuitpa kylillä tai kirkolla.

Jos alueelle tehdään pieni kenttä, on aivan selviö, että sitä laajennetaan vuosikymmenten aikana. Olisi aivan liian naiivia uskotella, ettei aluetta käytettäisi kokonaisuudessaan. Helsinki-Vantaan rahtiliikenne tarvitsee lisää tilaa ja kiitorataa.

Eläköityvän johtajan on helppo luvata vihreää valoa lentopaikalle. Hän ei tule asumaan 24/7 lentomelun vaikutuspiirissä. Helikopterit, jotka harjoituslentojaan tekisivät, tuskin pelkästään nousevat ja laskevat kenttäalueen päällä. Kymmenien kilometrien säteellä pörräävät koneet eivät ole äänettömiä.

Toki koptereiden kokoluokissa ja äänissä on eroja, mutta kaikki niistä kuuluvat taloihin sisälle. Niiden pörinä saa kaikki eläimet pakokauhun valtaan, olipa kyse koti- tai villieläimistä.

Kuntapäättäjien vastuu kantaa satojen vuosien päähän, pohjavesiemme juomakelpoisuus riippuu tämän päivän toimistamme ja päätöksistä. Sydämestäni toivon, että järki voittaa ja käsi sydämellä kuntapäättäjät pystyvät näkemään tätä päivää pidemmälle, seuraavien sukupolvien päähän.

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.