Huhtikuun työttömyys kohosi 18 prosenttia vuoden aikana

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli Uudenmaan TE-toimistossa huhtikuun lopussa 22 364. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 7 388 henkilöllä (49,3 %) edellis-vuodesta.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (TE-toimistossa) oli huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 77 366. Vuosi sitten huhtikuun lopussa työttömiä oli 65 376. Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 11 990 henkilöllä eli 18,3 %. Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla huhtikuun lopussa 9,4 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 8,0 %. Koko maassa työttömänä työnhakijana oli 307 313 henkilöä ja työttömyysaste oli 11,7 %.

Uusia paikkoja edellisvuotta vähemmän 

Huhtikuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeino-toimistoon ilmoitettiin 14 150 uutta avointa työpaikkaa. Työpaikoista 2 252 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. Huhtikuun lopussa avoimia paikkoja oli 11 437, mikä oli 879 paikkaa (-7,1 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli kaupallisessa työssä   (2 482) terveydenhuolto- ja sosiaalialalla (2 030) ja palvelutyössä (2 020).

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys edelleen kasvussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa Uudenmaan alueella 7 914, joista 1 396 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähentyi 268 henkilöllä (-3,3 %) edelliskuuhun verrattuna. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys lisääntyi 1 256 henkilöllä (18,9 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 26 870. Vuoden 2013 huhtikuusta ikääntyneiden työttömien määrä kasvoi  3 489:llä (14,9 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Uudenmaan TE-toimistossa huhtikuun lopussa 22 807. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 7 429 henkilöllä (48,3 %) edellisvuodesta.

Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli huhtikuun lopussa 13 470, mikä on 2 587 (23,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tiedote yhteistyökumppaneille ilmestyy kerran kuussa, yleensä kunkin kuukauden kolmantena tiistaina. Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan, Porvoon, Vantaan ja Tammisaaren toimipaikat.

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä /Marit Finne

 

*) Työllisyyskatsauksessa on vuoden alussa 2013 siirrytty kuntapohjaiseen tilastointiin. Tästä syystä tiedot poikkeavat jonkin verran aikaisemmin julkaistuista. Lisäksi voimaan tullut JTYP-laki on vaikuttanut tilastointiperusteisiin.

Seuraava tiedote ilmestyy 24.6.2014.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Uudenmaan TE-toimisto/ Viestintä, Marit Finne

www.te-palvelut.fi/uusimaa

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkea Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.