LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Pikku sotku, iso sotku, korona

Kaikissa kunnissa on pikku sotkuja, usein isojakin. Mutta todella harvoin epävarmuus on piinannut meitä yhtä perusteellisesti kuin tänä keväänä. Silti päätöksiä pitäisi kyetä tekemään.

Muuten Mäntsälä ei selviä veloistaan.

Päätöksenteko perustuu säännönmukaisuuksille, joiden perusteella kunnan tulojen ja menojen kehitys voidaan ainakin jollakin tarkkuudella ennustaa.

Vielä viime vuoden lopulla se näytti mahdolliselta myös Mäntsälässä. Nyt ennustamisen kanssa on vähän niin ja näin.

Tämän kevään suuri haaste on koota paketti toimista, joilla tulot ja menot saadaan tasapainoon vuoteen 2026 mennessä.

Laskennallisesti tasapainoon päästäisiin noin 10,5 miljoonan, sekä tulo- että menopuolen kattavalla paketilla. Ehdolla, että uimahallin rakentamista lykätään.

Mutta huonolta näyttää. Kerta toisensa jälkeen paketti ja sen laatineet virkamiehet on kyseenalaistettu.

Perusteeksi on riittänyt jossittelu oman kylän erityiskohtelusta, yksityisen päivähoidon turvaamisesta ja muista, edellisessä kuntavaalissa annetuista lupauksista.

Ja sitten tuli korona.

Koronan kaikkia vaikutuksia emme tunne. Mutta ennusteiden mukaan Suomen talous tullee supistumaan vajaat viisi prosenttia.

Tästä seuraa, että vuodelle 2020 ennustettu noin 5 prosentin verotulojen kasvu kääntyy mahdollisesti samansuuruiseksi laskuksi.

Koronalla voi olla myös pitempikestoisia vaikutuksia, joihin valtion lisäksi myös kuntien olisi varauduttava.

Ja sitten on vielä Keusote ja sieltä mahdollisesti kuntiin lähetettävät lisälaskut. Mutta eivät nämä ongelmat minnekään katoa sillä, että jätetään oma leiviskä hoitamatta.

Valtion kriisitietoisuus on parantunut. Toivottavasti näin käy myös kunnissa.

Olisi ymmärrettävä, että Mäntsälän talouden tasapainottamiselle ei ole vaihtoehtoa.

Sen teemme joko me tässä ja nyt tai valtiovalta kun kriisikunnan tunnusmerkit parin vuoden päästä täyttyvät.

Mennään isot asiat edellä.

Suurin yksittäinen asia on päätös uimahallista, johon meillä ei ole varaa. Toinen on koulu- ja päiväkotiverkoston päivitys.

Niistä meillä on virkamiesten virkavastuulla valmistelemat esitykset. Kolmas on tulopuolta, lähinnä verotusta, koskevat linjaukset.

Jos näistä asioista päästään riittävän laajaan yksimielisyyteen, muista listalla olevista asioista päättäminen helpottuu.

Oman puumerkkinsä asioihin jättää varmasti myös uusi, ensi kesänä aloittava valtuusto, jonka vaalin alla talouspakettiin sitoutumisen on oltava näkyvästi esillä.

Itse olen asunut Mäntsälässä vuodesta 2003 lähtien. Täällä haluaisin myös jatkossa asua.

Mutta varmasti minulla, kuten kaikilla muillakin, on oikeus arvioida kunnan vetovoimaa sen todellisten vahvuuksien, kuten päätöksentekokyvyn, kautta.

Päätöksentekokykynsä menettänyt kunta ei ole vetovoimainen.

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet