Pasi HuuhtanenKirjoittaja on Mäntsälän Uutisten toimittaja.

Ei kouluja löysään hirteen

Kymmenisen vuotta sitten Mäntsälässä oli 17 alakoulua. Kouluverkkoa on karsittu tuon ajan jälkeen niin, että nyt alakouluja on 11 ja lisäksi Riihenmäen yhtenäiskoulu, jossa on myös alakouluikäisiä.

Mikäli rajuin versio kunnantalolla hahmotellusta mallista toteutuisi, kunnassa olisi ensi vuosikymmenen alussa enää viisi puhdasta alakoulua eli Saari, Sälinkää, Hyökännummi, Numminen ja Sääksjärvi.

Näin tuskin tapahtuu. Päätös lakkauttaa alakouluja on poliittisesti hankala. Sitä paitsi pienissä kouluissa on lapsen usein hyvä olla. Ei aina, mutta pääsääntöisesti pieni koulu on pienelle turvallinen.

Pienten lasten vanhempien on syytä pitää itsensä tietoisina tilanteesta ja sen muuttumisesta.

On ilmeisesti niin, että syntyvyyden laskua korvaamaan ei löydy Mäntsälässä sellaisia konsteja, jotka turvaisivat kaikkien koulujen säilymisen.

On ikävä tilanne, jos viittä, kuutta koulua aletaan roikuttaa löysässä hirressä koulun lopettamisen pelko koko ajan taustalla väikkyen.

Tilanteen selkeyttämiseksi on vähimmäisvaatimus poliitikoille, että he laativat – yhdessä viranhaltijoiden kanssa – tiekartan, miten Mäntsälä selviää niin päiväkotien melko pian vähenevien ikäluokkien että koulujen vähän myöhemmin pienenevien ikäluokkien tilanteesta.

Suunnitelman on oltava selkeä ja jätettävä mahdollisimman vähän jossiteltavaa. Mitättömien laskennallisten säästöjen takia kouluja ei saa pitää lakkautuslistalla olevien joukossa, vaan sieltä on karsittava sellaiset, joiden lakkauttamisesta ei ole selkeää taloudellista hyötyä. Löytyykö sellaisia kouluja? Jos ei riittävää todistusaineistoa löydy, jätetään lakkauttamiset tekemättä. Jos perusteet löytyvät, niin uskallusta on oltava myös hankalaan ja äänestäjiä vievään päätökseen.

Poliitikot kantavat vastuuta kahteen suuntaan. Kouluverkon on oltava kattava ja turvallinen. Samaan aikaan kunnan talous on turvattava.

Pasi Huuhtanen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet