LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tasapuolista kohtelua?

Mäntsälän Uutisissa 31.7. oli juttua koko aukeaman verran Hirvihaaraan tulevaksi suunnitellusta lentokentästä.

Mäntsälän Aero Oy:n Eero Kiiskinen ja Janne Kuulasvuo kertoivat tulevan kentän suurista lupauksista ja mahdollisuuksista.

Jutussa ottavat vahvasti kantaa Luonnonsuojeluliitto ja Mäntsälän kunta. Olisi ollut hyvä, että he olisivat kertoneet, ketkä olivat heidän lausunnonantajina ja vastuuhenkilöinä.

Yva eli lentokentän ympäristövaikutusten arviointi tulee ”jälkijunassa”. Siis tuo tehdään vasta kun alue on jo menetetty muun muassa laajoilla hakkuilla ja kiviainesta alueelle tumppaamalla.

Ollaan myös huolissaan muun muassa viheralueesta, eläinten kulkureiteistä sekä monista ympäristöön, virkistykseen, jopa elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä.

Hyvä, että nyt päättäjiemmekin taholta herätään huoleen.

Aikaisemmin kunnalta ei löytynyt mielenkiintoa Hirvihaaran toisella laidalla olevan Nummisten Mattilan laajan peltoaukean asukkaiden huoleen samoista asioista.

Kunta vuokrasi metsäisen tontin 140-tien viereltä, jonne rakennettaisiin kärkitukihankkeella rahoitettava Mäntsälän Biovoima Oy:n laitos.

Se siis tuottaisi muun muassa kaupan ja teollisuuden jätteistä mädättämällä biokaasua. Tarkoitus oli myös käyttää jätevesipuhdistamon jätettä.

Laitoksen toimittaja ja mallikin on vaihtunut, mutta samoilla päätöksillä sitä pukataan.

Alue paljaaksi hakattiin keväällä, maapohjaa poistettiin jne.

Äänimaailma kasvoi alueellemme väyliltäkin huomattavasti.

Tuolla alueella liikenneväylistä huolimatta on herkkää, metsäistä, Lukkokoskelle päättyvää kallio- ja jokimaisemaa.

Alue, josta kunta vuokrasi yli 2 hehtaaria on maaperältään osin kosteaa ja kauempana vanhaa rakennusraunioita sekä metsän laidalla lähde.

Tuskin alueesta ympäristökartoituksia tai haittatekijäarvioita edes tehtiin. Eläinten kulkuväylistä tai ihmisten hyvinvoinnin laatutekijöistä puhumattakaan.

Mielestäni kuntalaisen tasapuolisessa kohtelussa on päättäjillämme mietittävää.

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet