Pasi HuuhtanenKirjoittaja on Mäntsälän Uutisten toimittaja.

Vanhustenhuollossa ongelmia myös Mäntsälässä

Niinhän se on Mäntsälässä kuin muuallakin Suomessa: vanhustenhuolto toimii suureksi osaksi puutteellisesti.

Yksityiset ja yhdistysten pitämät hoitolaitokset säästävät henkilökunnan määrässä tarkoituksenaan tehdä mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos.

Kunnan pitäisi valvoa hoidon laatua, ja kyllä sitä varten on organisaatio luotukin.

Valvonta ei ainakaan omaisten mielestä kuitenkaan toimi. Kunnan vanhustenhuolto on samoissa säästötalkoissa. Hoidon tasoa tärkeämmäksi nousee usein se, että se on halpaa.

Kun hoidettavista suuri osa on sellaisia, etteivät he itse osaa tai jaksa pitää kohtelustaan ääntä, paljon vastuuta jää omaisille. Laitosten omavalvonnalta on uskottavuus suureksi osaksi mennyt, jos sellaista on koskaan ollutkaan. Kun kunta haluaa uskoa halpaan, taakka hoidon tason kriittisestä seuraamisesta jää omaisille.

Tässä lehdessä on käsitelty alustavasti kahta vanhusten ja muiden tehostettua tukea tarvitsevien hoitoa. Se, että esiin on nostettu nimenomaan Attendon Onni ja Kivistöntien palvelutalo ei tarkoita, että muissa hoitolaitoksissa hoidon taso välttämättä olisi parempi. Kyseessä voi olla sattuma, että juuri näiden kahden hoidosta on tullut arvostelua toimitukseen.

Hoitajien ja hoitolaitosten työ on hyvin vaativaa. Miten taata ihmisarvoinen vanhuus ihmisille, kun rahaa on vähän, omaisten antama panos vanhuksen elämässä usein pieni, ja terveydenhuollon kilpailutilanne vain kiristää laitosten taloutta.

Ihmisarvoisen vanhuuden takaamiseksi omaisten panos on ensiarvoisen tärkeä, sekä vanhan ihmisen elämässä mukana olijana että hoitolaitoksen hoidon tason vahtina .

Pasi Huuhtanen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet