Pasi HuuhtanenKirjoittaja on Mäntsälän Uutisten toimittaja.

Kenttä rakennusjätteistä?

Lentokentän suunnittelu Valtatie 25:n varteen on herättänyt paljon keskustelua. Kentän arviointiohjelmasta annettiin 101 erillistä mielipidettä ja yhteistä vetoomusta.

Kannattajien pääjoukko on lennon harrastajia sekä kunnan talouteen piristystä toivovia. Vastustajien pääjoukko on lähellä asuvia sekä luonnonsuojelijoita. Molemmilla on arvonsa.

Konserttipaikka, kiihdytysajot ja lentokenttä toisivat aivan varmasti lisää euroja Mäntsälään. Maan arvon laskua pelkäävät lähiseudun maanomistajat, tai osa heistä saattaisi yllättyä iloisesti kentän toteuduttua. Lentäminen on arvokas harrastus ja hyvällä paikalla oleva tontti arvokas.

Lentokenttää vastaan painavat sekä muutoksen pelko että luontoarvot. Kuka voi väittää tietävänsä, mitä seuraa, kun alueelle kipataan 2 miljardia kiloa rakennusainesta, joka on melkein pelkästään rakennusjätettä?

Lisäksi metsä menee ja läheiset Natura-alueet saavat naapuriksi lentokentän. Erityisen huolen tuo juuri kentän pohjatöihin suunniteltu rakennusjäte.

Toisaalta rakentaa pitää. Ja jonnekin rakennusjäte on sijoitettava. Jos jäte on puhdasta eikä siitä liukene maaperään vahingollisia aineita, lentokentän pohja on hyvä paikka jätteelle.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kenttähankkeen takana oleva Janne Kuulasvuo on omistamansa Gles Oy:n kautta tuomassa alueelle nimenomaan rakennusjätettä. Gles Oy purkaa töikseen betonirakennuksia ja -rakenteita. Kentän pohja olisi Kuulasvuon yritykselle erinomainen jätteen sijoituspaikka taloudelliselta kannalta.

Jos kenttä tulee, on ehdottoman tärkeää, että valvonta toimii, eikä pohjalle sijoiteta saastuttavaa rakennusjätettä.

Pasi Huuhtanen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet