LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mennyttä vuotta

Näin vuoden vaihtuessa tulee katseltua mennyttä vuotta taaksepäin ja alkavan vuoden odotuksia ja haasteita tulee arvioitua.

Joulukuussa (19.12.) ilmestyi Mäntsälän Sanomien välissä kunnan tiedotuslehti liitteenä. Siinä melko pitkälle käytiin läpi ajankohtaisia asioita viranhaltijoiden toimesta.

Toivottavasti liite on huomattu joulukiireiden keskellä ja tarpeelliseksi koettu, kun sitä on pitkään kaivattu.

Mennyt vuosi oli monelta kannalta hyvä vuosi Mäntsälän kannalta. Elinvoiman vahvistaminen uusia yrityksiä hankkimalla on meillä hyvin hoidossa ja tulosta syntyi menneenäkin vuonna.

Rakentaminen on vilkasta, mikä on kasvukunnan merkki. Päätöksentekoakin on pystytty tekemään kohtuuhyvän yksituumaisuuden vallitessa.

Talouden ennusteet viime ja tälle vuodelle ovat huonompia kuin mihin on totuttu menneinä vuosina.

Käyttötalouden kurissapitäminen on ensiarvoisen tärkeää. Investointien lykkääntyminen on pitänyt velkaantumiskehitystä jotenkin kurissa, mutta tulevien vuosien velkapaineet ovat mittavia.

Väestönkasvun hiipuminen jo toisena vuonna peräkkäin panee pohtimaan, mitä asialle pitää tehdä.

Kunnan väestökehitykseen vaikuttaa kunnan vetovoima, mutta yhtä tärkeä on myös pitää olemassa olevat asukkaat tyytyväisinä. Silloin puhutaan, onko pitovoima kunnossa.

Mäntsälässä poismuutto on luvattoman isoa ja sen pienentämiseen on syytä keinoja keksiä.

Vuoden 2019 talousarviossa on uusina asioina varattu rahaa koko kunnan kattavan joukkoliikenteen kehittämiseen, kuntalaisten osallistuvuuden parantamiseen oman alueensa kehittämisessä (aluedemokratian kehittäminen) ja vielä voi mainita hyvinvointi ja terveysasioiden kehittämiseen panostaminen.

Kuntalaisia kiinnostaa kovasti, että tuleeko se uimahalli lopultakin.

Talousarviossa on varattu 0,5 miljoonaa suunnittelurahaa vesiliikuntakeskuksen suunnitteluun ja toteuttaminen olisi vuosina 2020-21.

Tuntuu, että tällä valtuustolla on vahva tahtotila lopultakin toteuttaa hanke, vaikka riskinsä se sisältää.

Kunnan vetovoiman kannalta on kuitenkin toimia tehtävä ja ehkä tämä on siinä kohdassa tärkeä palvelu, mikä meiltä on puuttunut ja aiheuttanut poismuuttoa ja pettymystä monelle.

Joulun alla valittiin kuntaan uusi tekninen johtaja, Mika Pynttäri.

Teknisellä puolella haasteita riittää ja varmaan yhtenä, ei pienimpänä haasteena olisi lopultakin saada Ehnroosin koulu suunnitteluun ja sitä kautta rakentumaan pikaisesti.

Kunnan talousjohtajaksi valittiin syksyllä Helena Perämäki. Talouspuolella myös haasteita riittää velkaantumisen kehityksen ja toimintojen sujuvuuden hallinnan kehittämisessä.

Uudet ihmiset tuovat aina myös uusia ajatuksia, jotka ovat aina tervetulleita.

Tähän loppuun voi mainita isona päätöksenä sen, kun kunnan sote-henkilöstö (420 henkilöä) siirtyi 1.1.2019 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) palkkalistoille.

Aika tulee näyttämään, mikä vaikutus palvelujen tuottamiselle on sillä, kun kunta ei enää vastaa palveluista kuten ennen.

Tämä kuuden Keski-Uudenmaan kunnan yhteinen kuntayhtymä on isojen haasteiden edessä, että toiminnot lähtisivät pyörimään ilman suuria vaikeuksia.

Tämä kaikki vaatii joustavuutta ja venyvyyttä työntekijöiltä uudessa tilanteessa.

Myös päätöksentekijät ovat tässä isojen asioiden kanssa tekemisissä.

Hyvää alkavaa vuotta 2019.

Array
Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet