Muokkaa

Tammimetsän perhosia

Olli Elo

Olli Elo

Ohkolan NCC:n Kiuru-alueella on kolmen vuoden ajan seurattua perhosten esiintymistä. Tulokset ovat olleet yllättäviä: lajeja on runsaasti ja yksilömäärät isoja. Joidenkin lajien elinympäristöksi on määritelty isot vesistöt tai jalopuumetsät. Olli Elon perhosseurannan tuloksiin pääsee tutustumaan torstaina 2.3.2017 klo 19 Mäntsälän kirjaston Ehnroos-huoneessa. Samassa paikassa on klo 18 Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.

Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistys

Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistys pyrkii edistämään luonnonarvot huomioon ottavaa toimintaa. Käytännössä tämä tapahtuu järjestämällä yleisötilaisuuksia ja tapahtumia, tekemällä yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa sekä tiedottamalla viestimissä ja suoraan jäsenille. Yhdistyksellä on useita luonnonsuojelullisia pitkäaikaiskohteita ja -projekteja. Monet yhdistyksen jäsenet tekevät muutakin käytännön luonnonsuojelutyötä.

Lsy. on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenjärjestö. Sll:n sivuilta www.sll.fi löytyy tiedot jäseneksi liittymisestä.

www.mantsalan-lsy.fi