Mäntsälässä mennään nyt vanhukset edellä

Mäntsälä vahvistaa vanhusten kotihoitoa ensi vuonna, mikäli kunnanjohtaja Esko Kairesalon budjettiesitys hyväksytään. Kuvassa seiniorijumppaajia Kuntokeitaalta parin vuoden takaa.

Tanja Niemi-Laurila

budjetti Monena vuonna lapsiperheet olleet pääosassa. Ensi vuonna satsataan lisää rahaa ikäihmisten kotihoitoon.

Kunnanjohtaja Esko Kairesalo julkaisi budjettiesityksensä Mäntsälälle vuodeksi 2018 viime perjantaina.

20 uutta tointa sosiaali- ja terveyspuolelle.”

Kunta perustaisi ensi vuonna yli 20 uutta virkaa ja toimea. Ne kaikki, lukuun ottamatta kaavasuunnittelijan tointa, olisivat sosiaali- ja terveyspuolella.

Sosiaali- ja terveysalan töihin tulisi yhteensä 19,9 työpaikan verran työntekijöitä.

Terveyskeskuksen hammashoitola vahvistuisi 1,4 hammaslääkärin viralla ja kahdella hammashoitajan toimella. Samalla ostopalvelujen käyttö vähenisi

Vanhuksiin satsattaisiin. Kotihoitoon tulisi neljä lähihoitajaa ja neljä sairaanhoitajaa hoito- ja hoivapalveluihin. Kotisairaala aloittaisi yötoiminnan ja sitä varten perustettaisiin 2,5 sairaanhoitajan tointa.

Oman osansa vie tulossa oleva sote-uudistus. Sitä valmistelemaan palkattaisiin yksi asiantuntija ja yksi laskenta- ja talousvastaava sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Näin suurta henkilöstön lisäystä en kyllä muista olleenkaan, Kairesalo sanoo.

– Noin kolmasosa sote-puolen lisäyksistä korvaa ostopalveluja. Kaiken kaikkiaan painotus ensi vuonna on vanhusten hoidossa, kun se on ollut monena vuonna lapsiperheissä, perusturvajohtaja Eija Rintala kuvaa sote-puolen muutosta.

Tänä vuonna toimintakuluja on noin 1,5 miljoonaa enemmän kuin arvioitiin. Tämän korjaaminen näkyy ensi vuoden budjettiluvuissa.

Kairesalon esityksessä on tulossa kasvua kuluvaan vuoteen 2,3 miljoonaa euroa eli noin 2,3 prosenttia, kun sitä vertaillaan 2017 todennäköiseen tilinpäätökseen,

Budjettiehdotus sisällyttää pitkään puhutun uimahallin taloussuunnitelmavuosiin. Uimahallia alettaisiin suunnitella vuonna 2019 ja rakentaminen alkaisi vuonna 2020. Valmista olisi vuonna 2021.

Kairesalon esitys menee ensin kunnanhallituksen käsittelyyn 20., 22. ja 27. marraskuuta. Valtuusto käsittelee Mäntsälän kunnan budjetin 11. joulukuuta.

Käyttäjän pasi.huuhtanen@media.fi kuva
Pasi Huuhtanen